Poprzednia

ⓘ Postawa ludyczna
                                     

ⓘ Postawa ludyczna

Postawa ludyczna – psychologiczne nastawienie, wymagane od graczy grających w grę. Polega ono na dobrowolnej akceptacji reguł gry.

Termin ten został wprowadzony przez filozofa Bernarda Suitsa w książce Konik Polny. Gry, życie i utopia The Grasshopper: Games, Life and Utopia. Postawa ludyczna jest składnikiem przedstawionej w tej książce definicji grania w gry:

Grać w grę to próbować osiągnąć pewien określony stan rzeczy.

Suits proponuje także skróconą postać tej definicji: granie w gry to dobrowolna próba pokonania niekoniecznych przeszkód