Poprzednia

ⓘ Instytut Energetyki Odnawialnej
Instytut Energetyki Odnawialnej
                                     

ⓘ Instytut Energetyki Odnawialnej

EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej – niepubliczne centrum badawcze, będące jednym z pierwszych w Polsce prywatnych instytutów naukowych. Jednostka łączy prace badawczo-rozwojowe z wdrożeniami oraz działalnością konsultingową w sektorach energii wiatrowej i słonecznej, biogazu, oraz planowania energetycznego.

Instytut działa na rzecz realizacji długookresowych celów społecznych i zadań o charakterze publicznym, związanych z promocją zrównoważonej środowiskowo gospodarki lokalnej i generacji rozproszonej oraz rozwojem i wprowadzaniem na rynek technologii energetyki odnawialnej.

                                     

1. Historia

Na początku lat 90. jeszcze jako jednostka publiczna, wyznaczona została do prowadzenia badań w celu wsparcia rządu polskiego we wdrażaniu strategii rozwoju energetyki odnawialnej. Po założeniu przedsiębiorstwa w 2001, już jako prywatne centrum badawcze rozpoczęło sporządzanie ekspertyz. Od początku istnienia instytutu jego prezesem jest Grzegorz Wiśniewski, który jest także założycielem IEO.

                                     

1.1. Historia Działania IEO na rzecz świadomości ekologicznej

Centrum badawcze IEO jako jedyna w Polsce jednostka corocznie bada rynek sprzedaży kolektorów słonecznych w kraju. Instytut jest polskim partnerem projektu "repowermap” – niekomercyjnej inicjatywy promującej odnawialne źródła energii, który wskazuje na interaktywnej mapie istniejące w okolicy użytkownika rozwiązania ekologiczne. IEO jest także koordynatorem i oficjalnym partnerem projektu "Europejskie Słoneczne Dni” na terenie Polski. Ponadto instytut jest organizatorem odbywającego się co roku "Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej”, gdzie spotyka się największa liczba firm z sektora energetyki słonecznej w Polsce. Centrum opracowało symulator efektywnej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup i montaż instalacji słonecznej "kalkulator dotacji”. Instytut wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii na terenach wsi, realizując ze wsparciem Komisji Europejskiej i NFOŚiGW projekt OZERISE "Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach”.

W 2008 na rynek trafiła książka Kolektory słoneczne. Energia słoneczna w mieszkalnictwie, hotelarstwie i drobnym przemyśle, autorstwa czołowych specjalistów instytutu.

                                     

1.2. Historia Długoterminowy profil polskiego rynku OZE

W 2008 na zlecenie Greenpeace Polska instytut prowadził badania współpracując z Niemiecką Agencją Kosmiczną Institut für Technische Thermodynamik w Stuttgarcie. Celem przeprowadzonych analiz było określenie "scenariusza zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej”.

W 2014 – w związku z pracą nad polityką energetyczną kraju – resort Gospodarki zlecił Instytutowi Energetyki Odnawialnej wyliczenie koniecznego do zbudowania przez Polskę potencjału odnawialnych źródeł energii.

                                     

2. Nagrody i wyróżnienia

Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej – Grzegorz Wiśniewski – otrzymał tytuł "Nowy Impuls 2014”, który przyznawany jest przez gospodarczy miesięcznik "Nowy Przemysł” i portal wnp.pl.