Poprzednia

ⓘ Dietetyka
                                     

ⓘ Dietetyka

Dietetyka – nauka medyczna o żywieniu człowieka zdrowego i chorego zajmująca się:

 • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia
 • oceny stanu odżywienia
 • biochemicznymi podstawami żywienia
 • zapobiegania chorobom zależnym od żywienia
 • psychologią żywienia
 • prowadzenia edukacji żywieniowej
 • technologiami gastronomicznymi.
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania
 • zasadami żywienia człowieka zdrowego
 • zasadami żywienia człowieka chorego

Dietetyka dostarcza informacje niezbędne do opracowania zasad zdrowego odżywiania, które w połączeniu z właściwym stylem życia są najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.

Dietetyka powiązana jest ściśle z: medycyną, farmakologią, chemią lub ściślej bromatologią, biologią i mikrobiologią, psychologią.

Podział dietetyki:

 • dietetyka sportowa
 • dietetyka kliniczna

Edukacja:

 • uczelnie wyższe - kierunek: dietetyka.
 • szkoły policealne - kierunek: dietetyka roczne kształcenie na podbudowie szkoły średniej, dla potwierdzenia kwalifikacji otrzymuje się dyplom;

Kształcenie w zawodzie dietetyka realizowane jest głównie na uczelniach medycznych i przyrodniczych, na kierunkach:

 • zdrowie publiczne specjalizacja: dietetyka
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • dietetyka

Często dietetyka mylona jest z technologią żywności. Dietetyka jest nauką medyczną, która jest skoncentrowana na odżywiania człowieka i obejmuje ocenę wpływu choroby na stan odżywienia pacjenta, oraz wpływu odżywiania na proces leczenia.

                                     
 • Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia wychowanie fizyczne fizjoterapia dietetyka bezpieczeństwo narodowe Oficjalna strona internetowa Państwowej Wyższej
 • trenera personalnego, duchownego, artysty, nauczyciela, producenta filmowego czy dietetyka Profil INFJ w ID16 Profil INFJ w 16Personalities ang.
 • kształcił studentów na czterech kierunkach zaliczanych do nauk medycznych: dietetyka elektroradiologia, pielęgniarstwo oraz zdrowie publiczne. W roku akademickim
 • Wydział Nauk o Zdrowiu. Pielęgniarstwo Zdrowie publiczne Fizjoterapia Dietetyka Położnictwo Ratownictwo medyczne Katedry i Kliniki Katedra i Klinika Chirurgii
 • stacjonarnym dziennym i niestacjonarnym zaocznym na pięciu kierunkach: dietetyka pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne
 • Pedagogika Wydział Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo I i II stopnia Kosmetologia Dietetyka Fizjoterapia jednolite studia magisterskie Wychowanie fizyczne Dziennik
 • Łódź 2013. XVI Krzysztof Jagusiak, Maciej Kokoszko, Zofia Rzeźnicka, Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum II - VII w. część I
 • Umiejętności Prowadził badania w dziedzinie biochemii metabolizm i dietetyki Był jednym z pionierów nauki o witaminach. W 1892 opracował metodę ilościowego
 • czterema językami: arabskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Studiował dietetykę oraz biochemię na Lebanese International University LIU Członek Międzynarodowej

Użytkownicy również szukali:

dietetyka książki, dietetyka praca, dietetyka sportowa,

...
...
...