Poprzednia

ⓘ Gromada Mielnik
                                     

ⓘ Gromada Mielnik

Gromada Mielnik – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi GRN jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954 do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973, tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972.

Gromadę Mielnik z siedzibą GRN w Mielniku utworzono – jako jedną z 8759 gromad – w powiecie siemiatyckim w woj. białostockim, na mocy uchwały nr 21/V WRN w Białymstoku z dnia 4 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad Mielnik, Radziwiłłówka, Osiowo i Mętna ze zniesionej gminy Mielnik w tymże powiecie. Dla gromady ustalono 14 członków gromadzkiej rady narodowej.

1 stycznia 1958 do gromady Mielnik przyłączono obszar zniesionej gromady Sutno.

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej. Z dniem 1 stycznia 1973 roku reaktywowano gminę Mielnik.