Poprzednia

ⓘ Kolej wąskotorowa Częstochowskiego Obszaru Rudonośnego
                                     

ⓘ Kolej wąskotorowa Częstochowskiego Obszaru Rudonośnego

Kolej wąskotorowa Częstochowskiego Obszaru Rudonośnego – 11 nieczynnych linii kolei wąskotorowej łączących kopalnie rud żelaza znajdujące się w Częstochowskim Obszarze Rudonośnym. Kolej zawoziła wydobytą rudę do pieców prażalniczych, dowoziła do kopalni belki potrzebne do budowania obudów. Zawoziła również do pracy pracowników. Pierwszą linię otwarto w styczniu 1900 roku, a ostatnią w 1930 roku. Pierwsza linia prowadząca z Walaszczyk do Kolonii Poczesnej miała 785 mm szerokości. Wszystkie następne miały 750 mm szerokości. Od 1977 do 1983 wszystkie linie, wraz z zamknięciem kopalni zostały rozebrane. Niektóre linie były dwutorowe.

                                     

1. Historia

Na początku XX wieku kopalnie rud żelaza w Częstochowskim Obszarze Rudonośnym były łączone liniami kolejowymi przez prywatne firmy. Były to firmy będące właścicielami kopalni, między innymi: "Modrzejów-Hantke" Zakłady Górniczo-Hutnicze S.A. w Konopiskach, "Wspólnota Interesów" Zakłady Górniczo-Hutnicze S.A. w Częstochowie, Towarzystwo Akcyjne Zakładów hutniczych "Huta Bankowa" w Poczesnej z siedzibą w Borku. Po II wojnie światowej linie kolejowe były utrzymywane przez zakłady państwowe zajmujące się budową maszyn przy kopalniach, m.in. w Sabinowie, Osinach i Kłobucku.

9 maja 1900 roku car Mikołaj II zatwierdził decyzję o pozwoleniu na budowę linii z Herb Ruskich do Częstochowy z odgałęzieniami do kopalni żelaza w Łojkach, huty w Blachowni i zakładów "Towarzystwa Zakładów Mechanicznych Hantke" w Rakowie. Linia o długości 28.8 km została zrealizowana w latach 1901-1903 jako jednotorowa o rozstawie 1067 mm i niezelektryfikowana. Wyjątkiem był zelektryfikowany odcinek na terenie "Towarzystwa Zakładów Mechanicznych Hantke". Linia nie miała połączenia z linią wiedeńską.

Za Wyrazowem znajdowało się odgałęzienie prowadzące przez piece prażalnicze w Dźbowie do Wygody koło Konopisk. Od toru odchodziła kolej wąskotorowa do kopalni "Bernard" w Wyrazowie, kolej do kopalni "Franciszek" w Gnaszynie Górnym, kopalni "Konopiska" w Konopiskach, kopalni "Katarzyna" w Wygodzie i kopalni "Bolesław" w Jackowiźnie. Normalny tor był używany przez pociągi towarowe obsługujące piece prażalnicze, później dowoziły one m.in. węgiel do składu węgla w Gnaszynie Górnym.

                                     

2. Linie

Linie mające 785 mm szerokości

 • W styczniu 1900 roku otwarto linię prowadzącą z Walaszczyk do Kolonii Poczesnej, przez Kopalnię Rud Żelaza "Dźbów" w Dźbowie, Kuźnicę, Hutę Starą, oraz Szyb Romuald. Linia została rozebrana w 1980 roku.

Linie mające 750 mm szerokości

 • W 1900 roku otwarto linię z Nowej Kuźnicy do Zakładów Górniczo-Hutniczych "Sabinów", przez kopalnię Kuźnica i stację Kuźnica. Linię rozebrano przed 1979 rokiem.
 • W 1930 roku otwarto linię prowadzącą z Zakładów Górniczo-Hutniczych "Kłobuck" w Kłobucku do kopalni "XX-lecia PRL" w Golcach, przez stację Truskolasy 1, Truskolasy 3. W 1980 roku linię rozebrano.
 • 25 marca 1900 roku otwarto linię prowadzącą od Kopalni Rud Żelaza "Grodzisko" w Grodzisku do Wyrazowa, przez kopalnię "Malice" w Kalei, kopalnię "Nowy Jerzy", stację Liszka Dolna 1. Linię rozebrano w 1983 roku.
 • W 1930 roku otwarto linię prowadzącą od stacji Truskolasy 1 do Kopalni Rud Żelaza "Grodzisko", przez stację Truskolasy 2.
 • W 1930 roku otwarto linię prowadzącą od stacji Truskolasy 2 do Truskolasy 3. Linię rozebrano w 1980 roku.
 • W 1906 roku otwarto linię z Huty Starej do Kopalni Rud Żelaza Tadeusz? w Nowej Wsi. W 1980 roku linię rozebrano.
 • linia prowadząca z Liszki Dolnej do stacji Warpy.
 • Również 25 marca 1900 roku oddano do użytku 1 torową linię z KRŻ Osiny do kopalni "Dębowiec" w Dębowcu. W 1980 roku linię rozebrano. Nad liniami Warszawa-Katowice i Kucelinka-Poraj znajduje się wiadukt, po którym biegła linia.
 • W 1900 roku oddano do użytku linię kolejową prowadzącą od stacji Liszka Dolna 1 do Kopalni Rud Żelaza "Osiny" w Borku, przez Walaszczyki, Nową Kuźnicę, kopalnię "Maria", kopalnię "Włodzimierz", Kolonię Poczesna, Kopalnię Borek, Szyb Tadeusz.
 • W 1930 roku otwarto linię prowadzącą od stacji Herby Stare Wąskotorowe do Skrzeczowa. Miała 600 mm szerokości. Została rozebrana w 1977 roku.
 • W 1932 roku otwarto linię prowadzącą z Kopalni Rud Żelaza "Osiny" do kopalni "Jastrząb" "Piotr" w Jastrzębiu?. W 1981 roku linię rozebrano.

Linia z KRŻ Osiny do Jastrzębia prowadziła z Poraja przez kopalnię Wiesława w Jastrzębiu do kopalni "Klepaczka" w Kamienicy Polskiej znajdowało się tam 9 szybów. We wsi Kopalnia jedno odgałęzienie biegło w kierunku kopalni "Kamienica Polska" i "Piotr". W latach 50. zlikwidowano linię do kopalni "Klepaczka" i utworzono linię do kopalni "Piotr" w Jastrzębiu.

                                     

3. Tabor

Parowozownie znajdowały się między innymi:

 • w Pałyszu znajdowała się parowozownia kopalni "Konopiska" z 1921 roku. W 1927 roku uruchomiono w niej płuczkę rudy. Od 1972 roku funkcjonuje tam prywatna kuźnia "Pałysz". Drugi budynek parowozowni z 1923 roku w Konopiskach po II wojnie światowej zaadoptowano na remizę Zawodowej Straży Pożarnej Rejon Konopiska. Po roku 2000 budynek został wyburzony.
 • W II połowie XX wieku parowozownie mające własny tabor działały przy: Zakładach Górniczo-Hutniczych w Sabinowie, Zakładach Budowy Maszyn "Osiny", Zakładach Górniczo-Hutniczych "Kłobuck", jak i przy kopalniach m.in. kopalni "Grodzisko" w Grodzisku. Zakładom tym podlegały poszczególne odcinki linii kolejowych.
                                     

3.1. Tabor Tabor Przedsiębiorstwa Budowy Maszyn "Osiny" w Poraju przy KRŻ "Osiny" w 1991 roku

Na tor 1435 mm:

 • TKh 0175 Fablok 4938/1957, wyprodukowany w 1957 roku, na kolej normalnotorową, służący w ZGH Sabinów, od 1975 roku w KRŻ Osiny. Od 1998 roku stanowił ekspozycję na dworcu kolejowym w Bielsku-Białej. Obecnie znajduje się w skansenie w Chabówce.
 • TKi3-112, wyprodukowany w 1903 w Düsseldorfie, pracujący od 23 września 1954 roku w Kopalni Rud Żelaza w "Osinach". Pracował tam jeszcze w marcu 1977 roku. Został sprzedany do Muzeum Techniki w Berlinie w latach 80. XX wieku.
 • 409Da-646

Na tor 750 mm:

 • WLs150-7216.", wyprodukowany w 1966 roku, do 1982 roku pracował w Kopalni Rud Żelaza "Grodzisko" w Grodzisku, w latach 1982-1983 w Zakładach Górniczo-Hutniczych "Kłobuck" w Kłobucku, następnie w Zakładach Budowy Maszyn "Osiny". W latach 90. XX wieku został zezłomowany.
 • Las 1892 Las47, wyprodukowany w 1956 roku, pracował w KRŻ Osiny w Poraju, w 1992 ustawiony został jako ekspozycja na dworcu kolejowym w Bielsku-Białej. Od 2001 roku znajduje się w skansenie w Chabówce.
 • WLs150-7214, wyprodukowany w 1966 roku, do 1975 roku pracował w Zakładach Górniczo-Hutniczych "Sabinów", następnie do 1982 roku pracował w Kopalni Rud Żelaza "Grodzisko" w Grodzisku, w latach 1982-1983 w Zakładach Górniczo-Hutniczych "Kłobuck" w Kłobucku, następnie w Zakładach Budowy Maszyn "Osiny". W latach 90. XX wieku został zezłomowany.

W Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie eksponowany jest WLs75-79 razem z wagonami z KRŻ Osiny. Pracował w cukrowni Ostrowy, być może wcześniej w Osinach.                                     

3.2. Tabor Tabor parowozowni przy ZGH "Kłobuck"

Wszystkie lokomotywy na tory 750 mm; wszystkie oprócz WLs150-6036 zostały zezłomowane.

 • WLs150-7215, wyprodukowany w 1966 roku, pracował w KRŻ Grodzisko 1966-1982, następnie w ZGH Kłobuck 1982-1984 oraz w KWK Janina 1984-1998
 • WLs150-6036, wyprodukowany w 1963 roku, pracował w ZGH Sabinów 1963-1975, następnie w KRŻ Grodzisko 1975-1980, w ZGH Kłobuck 1980-1984 oraz KWK Janina
 • WLs150-7213, wyprodukowany w 1966 roku, pracował w ZGH Sabinów 1966-1975, następnie w KRŻ Grodzisko 1975-1983 oraz w ZGH Kłobuck 1983-199x
 • WLs150-7082, wyprodukowany w 1966 roku, pracował w ZGH Sabinów 1966-1971, następnie w KRŻ Grodzisko 1971-1983 oraz w ZGH Kłobuck 1983-1992
 • WLs150-6031, wyprodukowany w 1963 roku, pracował w ZGH Sabinów 1963-1969, następnie w KRŻ Grodzisko 1969-1979 i w ZGH Kłobuck 1979-1992
 • WLs150-7214, wyprodukowany w 1966 roku, pracował w ZGH Sabinów 1966-1975, następnie w KRŻ Grodzisko 1975-1982, w ZGH Kłobuck 1982-1983 oraz w ZBM Osiny Poraj 1983-199x
 • WLs150-6844, wyprodukowany w 1964 roku, pracował w KRŻ Grodzisko 1964-1969, następnie w ZGH Kłobuck 1969-1992
 • WLs150-6845, wyprodukowany w 1964 roku, pracował w KRŻ Grodzisko 1964-1982, następnie w ZGH Kłobuck 1982-1992
 • WLs150-7212, wyprodukowany w 1966 roku, pracował w ZPW Sulejów 1966-1988, następnie w ZGH Kłobuck 1988-1995
 • WLs150-7216, wyprodukowany w 1966 roku, pracował w KRŻ Grodzisko 1966-1982, następnie w ZGH Kłobuck 1982-1983 oraz w ZBM Osiny Poraj 1983-199x
                                     

3.3. Tabor Tabor parowozowni przy ZGH "Sabinów"

Na tor 1435 mm normalny:

 • TKh 2949, wyprodukowany w 1952 roku w Chrzanowie. Pracował w Zakładach Górniczo Hutniczych w Sabinowie, do 1975 roku przy Kopalni Rudy Żelaznej "Paweł" w Konopiskach. 24 sierpnia 1994 roku został przewieziony do Skierniewic. Obecnie jest eksponatem w Parowozowni w Skierniewicach.

Na tory 750 mm; wszystkie oprócz WLs150-6036 i Lxd2-8-1 Lxd2-268 zostały zezłomowane. Pierwszy jest odstawiony w KWK Janina w Libiążu, drugi jeździ obecnie w Przeworskiej Kolei Dojazdowej jako lokomotywa towarowa.

 • WLs150-6843, wyprodukowany w 1964, pracował w ZGH Sabinów 1964-1969, następnie w cukrowni Ostrowy 1969-1989 oraz cukrowni Kruszwica 1989-2003
 • Kp4-4945, wyprodukowany w 1958, pracował w ZGH Sabinów 1958-1967, następnie w KRŻ Stąporków 1967-1974
 • WLs150-7082, wyprodukowany w 1966, pracował w ZGH Sabinów 1966-1971, następnie w KRŻ Grodzisko 1971-1983 oraz w ZGH Kłobuck 1983-1992
 • Lxd2-8-2, wyprodukowany w 1967, pracował w ZGH Sabinów 1968-1972, zmieniono oznaczenie na Lxd2-269 i stacjonował w Jędrzejowie Wąsk. 1972-1981, Kazimierzy Wielkiej 1981-1993 i w Jędrzejowie Wsk. 1993-1994
 • Kp4-5028, wyprodukowany w 1959, pracował w ZGH Sabinów 1959-1967, następnie w KRŻ Stąporków 1967-1974
 • Lxd2-8-3, wyprodukowany w 1968, pracował w ZGH Sabinów 1968-1972, zmieniono oznaczenie na Lxd2-270 i stacjonował w Kazimierzy Wielkiej 1972-1993 oraz Jędrzejowie Wąsk. 1993-1994
 • WLs150-7213, wyprodukowany w 1966, pracował w ZGH Sabinów 1966-1975, następnie w KRŻ Grodzisko 1975-1983 oraz ZGH Kłobuck 1983-199x
 • WLs150-6031, wyprodukowany w 1963, pracował w ZGH Sabinów 1963-1969, następnie w KRŻ Grodzisko 1969-1979 oraz ZGH Kłobuck 1979-1992
 • Kp4-5027, wyprodukowany w 1959, pracował w ZGH Sabinów 1959-1967, następnie w KRŻ Stąporków 1967-1974
 • WLs150-6030, wyprodukowany w 1963, pracował w ZGH Sabinów 1963-1975, następnie w WPBM Czestochowa 1975-1976, Mystal Myszków 1976-1981 oraz w Hucie Zygmunt w Bytomiu 1981-1999
 • Px48-3235, wyprodukowany w 1955, pracował w ZGH Sabinów 1955-1975, przekazany do RDP Wrzosowa jako kocioł stały
 • Lxd2-8-1, wyprodukowany w 1967, pracował w ZGH Sabinów 1968-1972, zmieniono oznaczenie na Lxd2-268 i stacjonował w Jędrzejowie Wąsk. 1972-1974, Werbkowicach Wąsk. 1974-1974, Karczmiskach 1974-1975, Werbkowicach Wąsk. 1975-1978, Karczmiskach 1978-1979, Przeworsku Wąsk. 1979-1990, Karczmiskach 1990-1992, Przeworsku Wąsk. od 1992
 • Px48-3232, wyprodukowany w 1955, pracował w ZGH Sabinów 1955-1976, przekazany do RDT Opole jako kocioł stary
 • Px48-3231, wyprodukowany w 1955, pracował w ZGH Sabinów 1955-1976, przekazany do RDT Opole jako kocioł stały
 • Px48-3229, wyprodukowany w 1955, pracował w ZGH Sabinów 1955-1975
 • WLs150-6036, wyprodukowany w 1963, pracował w ZGH Sabinów 1963-1975, następnie w KRŻ Grodzisko 1975-1980 oraz w ZGH Kłobuck 1980-1984 i KWK Janina od 1984
 • Px48-3237, wyprodukowany w 1955, pracował w ZGH Sabinów 1955-1967, Przekazany do WPBM Częstochowa jako kocioł stały
 • WLs150-7214, wyprodukowany w 1966, pracował w ZGH Sabinów 1966-1975, następnie w KRŻ Grodzisko 1975-1982, w ZGH Kłobuck 1982-1983 i w ZBM Osiny w Poraju 1983-199x

Użytkownicy również szukali:

...
...
...