Poprzednia

ⓘ Andrzej Gałkowski
                                     

ⓘ Andrzej Gałkowski

Andrzej Gałkowski – architekt, urbanista i nauczyciel akademicki.

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej w 1952 roku. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich O. Poznań i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Wieloletni pracownik Politechniki Poznańskiej. Prorektor do spraw rozwoju uczelni 1991-93, dyrektor Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego 1984-91, pełnomocnik rektora Politechniki Poznańskiej do spraw osób niepełnosprawnych. Autor m.in. głównego sanatorium uzdrowiska w Ciechocinku z M. Kycler i Jerzym Otomańskim, sanatorium "Ruch" w Ciechocinku.

Pochowany na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.

                                     

1. Życiorys

Urodził się w Gnieźnie, ale na początku okupacji zamieszkał z rodzicami w Poznaniu, gdzie pracował jako laborant w fabryce "Stomil". Po aresztowaniu ojca przez Gestapo w 1941 roku i wysiedleniu z mieszkania, razem z matką przeprowadził się do rodziny mieszkającej we Wrześni. Pracował jako goniec w biurze handlowym i jednocześnie kontynuował naukę na tajnych kompletach. W 1946 roku zdał egzamin dojrzałości w Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Potem rozpoczął studia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Ukończył je w 1951 roku, uzyskując dyplom magistra inżyniera architekta.

W 1951 roku Komisja Przydziału Pracy dla Absolwentów przydzieliła Andrzeja Gałkowskiego do Biura Projektowego Miastoprojekt–Poznań. W 1954 roku został mianowany na stanowisko starszego projektanta i zaczął samodzielnie kierować Pracownią Projektów nr 4.

W latach 1951-64, pracując w "Miastoprojekcie”, Andrzej Gałkowski w zespole zaprojektował, a także indywidualnie wykonał projekty i realizacje na obszarach środkowej i zachodniej Polski wiele obiektów oraz zespołów służby zdrowia m.in.: Wojewódzki Ośrodek Onkologiczny w Poznaniu 1952-53, Zakład Anatomii Patologicznej przy Szpitalu w Łęgnowie 1952-53, Szpital Garnizonowy w Grudziądzu 1954, z Jerzym Wciórko, Stację Krwiodawstwa w Poznaniu 1953-57, Wojewódzką Stację Krwiodawstwa w Warszawie 1959-64.

W 1956 roku rozpoczął twórczość, związaną głównie z realizacją obiektów uzdrowiskowych. Zapoczątkował ją projektem Sanatorium Wojskowego w Ciechocinku 1956-1961, w zespole z Jerzym Wciórko i Jerzym Otomańskim. Potem wykonał projekt Domu Zdrojowego sanatorium nr 1 P.P.U. Ciechocinek z zakładem balneoterapeutycznym 1957-1963, z J. Kyclerem i Jerzym Otomańskim, Stacja Krwiodawstwa w Warszawie 1959-1962, Zakłady Teoretyczne Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi 1960-1964, z A. Weissem, Zakład Leczniczo-Wypoczynowy "Ruch” w Ciechocinku 1960-1963, Sanatorium Związku Zawodowego Pracowników Państwowych 1961-1964, z Jerzym Wciórko.

W 1962 roku ukończył studia doktoranckie na Politechnice Gdańskiej pracą pl. "Sanatoria z urządzeniami dla balneoterapii w uzdrowiskach" opracowaną pod kierunkiem prof. Stefana Porębowicza. Pod koniec 1963 roku rozpoczął pracę w Politechnice Poznańskiej, na stanowisku adiunkta w Katedrze Budownictwa Wiejskiego na Wydziale Budownictwa Lądowego. W 1974 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk technicznych dzięki rozprawie habilitacyjnej "Urządzenia ochrony zdrowia i opieki społecznej w osadnictwie wiejskim – problematyka lokalizacji, funkcji i formy przestrzennej". W 1983 roku otrzymał miano profesora nadzwyczajnego Politechniki Poznańskiej, zaś w 1991 roku tytuł profesora zwyczajnego.

Z jego inicjatywy w roku akademickim 1972/73 na Politechnice Poznańskiej nastąpiła reaktywacja kierunku "Architektura”, a Wydział Architektury powołano w 1999 roku, kiedy Gałkowski przechodził na emeryturę.

                                     

2. Organizacje

Stopniowo powoływany był na członka wielu organizacji naukowych m.in. Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, Międzynarodowej Unii Architektów IUA, Public Health Group, Societe Internationale de Technique Hydrotermale SITH, Rehabitation International RI, International Health Policy and Management Institute, Polskiego Komitetu Walki z Kalectwem. Był również w Stowarzyszeniu Architektów Polskich SARP oraz Towarzystwie Urbanistów Polskich TUP, Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk PTPN, należał także do Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych. Od polowy lat 80. sprawował funkcje przewodniczącego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i członka Komisji Planu Regionalnego Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Poznańskiego.

                                     
  • sł. Ludwik Starski Mademoiselle muz. Władysław Szpilman, sł. Jan Gałkowski W sobotę wieczorem muz. Adam Markiewicz, sł. Roman Sadowski Za późno
  • zbiera się co pół roku. Do 2008 roku Polskę reprezentowali dr hab. Andrzej Gałkowski z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy oraz Leszek Grabarczyk
  • państwa polskiego, Toruń: Czcionkami Drukarni Toruńskiej, 1932, s. 345 . Gałkowski s. 118. Zdzisław JanZ.J. Zasada Zdzisław JanZ.J., Grochowalska Ochotnicza
  • Atanazy do Anny muz. Jerzy Matuszkiewicz, sł. Bogusław Choiński, Jan Gałkowski Szli na zachód osadnicy muz. Jan Tomaszewski, sł. Jan Kasprowy Wrzosy
  • Plasmas Od października 2010 roku dyrektorem Instytutu jest dr hab. Andrzej Gałkowski Przewodniczącym Rady Naukowej w kadencji 2015 - 2019 jest prof. Ryszard
  • Magdalena Gałkowska Fantom 2014 Bartosz Konstrat Własny holokaust 2015 Jacek Mączka Brudy prać 2016 2001 - Karol Maliszewski, Tadeusz Pióro, Andrzej Sosnowski
  • dywizjon przeciwlotniczy kompania saperów ppłk dypl. Krzysztof Gałkowski 1990 - 1992 ppłk Andrzej Gwadera ostatni Zdzisław Sawicki: Mundur i odznaki Wojska
  • Warszawa muz. Bogusław Klimczuk, sł. Andrzej Lech Tak długo was chłopcy nie było muz. Jerzy Mart, sł. Jan Gałkowski - Srebrny Pierścień Festiwalu Piosenki
  • Choiński i Jan Gałkowski 1957 Co robić wieczorem sł. Bogusław Choiński i Jan Gałkowski 1957 Pies dingo sł. B. Choiński J. Gałkowski 1957 Mam
  • fotografia - grafika - malarstwo Paweł Dąbrowski eseje - felietony - relacje Magdalena Gałkowska krytyka literacka - recenzje Sławomir Hornik Czytania Wioletta Leśków - Cyrulik

Użytkownicy również szukali:

...
...
...