Poprzednia

ⓘ Małgorzata Omilanowska
Małgorzata Omilanowska
                                     

ⓘ Małgorzata Omilanowska

Małgorzata Omilanowska z domu Jakubowska – polska historyk sztuki, profesor nauk humanistycznych, od 2012 podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a od 2014 do 2015 minister kultury i dziedzictwa narodowego.

                                     

1. Życiorys

Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim, kształciła się także na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Berlinie. W 1994 na podstawie rozprawy zatytułowanej Stefan Szyller 1857–1933 – życie i twórczość uzyskała na Wydziale Historycznym UW stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce. Habilitowała się w 2005 w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w oparciu o pracę Świątynie handlu. Warszawska architektura komercyjna doby wielkomiejskiej.

Uzyskiwała stypendia zagraniczne, m.in. przyznane przez British Academy. Od 1985 zawodowo związana z Instytutem Sztuki PAN, gdzie była m.in. wicedyrektorem 1999–2007 i redaktorem naczelnym Słownika Architektów Polskich. Została też wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego, od 2006 na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W 2008 objęła funkcję dyrektora Instytutu Historii Sztuki UG. Jest członkinią rad naukowych m.in. Instytutu Herdera w Marburgu, a także Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W 2008 została prezesem stowarzyszenia Patria Polonorum. W 2013 otrzymała tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

12 stycznia 2012 objęła stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 17 czerwca 2014 powołana na urząd ministra kultury i dziedzictwa narodowego, zastępując Bogdana Zdrojewskiego. 22 września 2014 objęła to samo stanowisko w rządzie Ewy Kopacz. 16 listopada 2015 zakończyła pełnienie funkcji ministra.

Małgorzata Omilanowska została następnie przez radę powierniczą wybrana na nowego dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie w miejsce odchodzącego na emeryturę Andrzeja Rottermunda. Nowy minister kultury Piotr Gliński odmówił jednak powołania jej na to stanowisko, motywując to względami politycznymi.

W 2019 została członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji.

                                     

2. Odznaczenia i wyróżnienia

W 2014 odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Republiki Włoskiej, a w 2016 francuskim Orderem Sztuki i Literatury I klasy. W 2016 uhonorowana tytułem honorowego obywatela Połągi.

                                     

3. Wybrane publikacje

  • Polska. Świątynie, klasztory i domy modlitwy, Sport i Turystyka – Muza, Warszawa 2008
  • Architekt Stefan Szyller 1857–1933. Warszawski architekt doby historyzmu, Wydawnictwa Fundacji "Historia pro Futuro”, Warszawa 1995
  • Zagadki z historii sztuki, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001
  • Atlas zabytków architektury w Polsce współautorka, PWN, Warszawa 2001
  • Świątynie handlu. Warszawska architektura komercyjna doby wielkomiejskiej, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2004
  • Nadbałtyckie Zakopane – Połąga w czasach Tyszkiewiczów, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2011
  • Polska. Pałace i dwory, Sport i Turystyka – Muza, Warszawa 2004
  • Berlin, "Wiedza i Życie”, Warszawa 2000
  • Most i wiadukt księcia Józefa Poniatowskiego, PWN, Warszawa 1991
  • Gdańsk i Pomorze Wschodnie współautorka, "Wiedza i Życie”, Warszawa 2001