Poprzednia

ⓘ Uziemienie pomocnicze
                                     

ⓘ Uziemienie pomocnicze

Uziemienie pomocnicze – uziemienie części czynnej albo części przewodzącej, wykonane w celu ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przeciwzakłóceniowej lub innych powodów. Nie jest ono uziemieniem roboczym ani uziemieniem będącym elementem systemu ochrony przeciwporażeniowej, polegającym na samoczynnym wyłączeniu zasilania w sieci TT lub IT.

                                     
  • niskiego napięcia. Uziemienie funkcjonalne ang. functional earthing lub inaczej uziemienie robocze ang. operational earthing to uziemienie określonego punktu
  • wymaga otwartych odłączników po obu stronach wyłącznikach i obustronne uziemienie wyłączonej części pola. Względy bezpieczeństwa uzasadniają zatem bezwzględną