Poprzednia

ⓘ Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie




Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
                                     

ⓘ Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Wydział Zarządzania AGH – jeden z 16 wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Siedziba wydziału znajduje się przy ul. Antoniego Gramatyka 10

                                     

1. Historia

Zarządzania nauczano na różnych wydziałach AGH już przed II wojną światową.

1 października 1974 powołano Instytut Organizacji i Zarządzania Przemysłem z doc. dr inż. Ferdynandem Szwagrzykiem jako dziekanem. W tym dniu instytut rozpoczął kształcenie na kierunku zarządzanie i marketing.

W 1979 instytut otrzymał do dyspozycji budynek przy ul. Antoniego Gramatyka 10.

W 1980 powstał Wydział Organizacji i Zarządzania Przemysłem, w skład którego weszły:

 • Instytut Organizacji i Zarządzania Przemysłem
 • Instytut Nauk Ekonomicznych

Był to 11, w kolejności powstania, wydział Akademii Górniczo-Hutniczej.

W 1992 zmieniono nazwę wydziału na obecną.

                                     

2. Struktura

Wydział składa się z następujących jednostek:

 • Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
 • Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
 • Katedra Inżynierii Zarządzania
 • Katedra Badań Operacyjnych
 • Katedra Informatyki Stosowanej
 • Katedra Zarządzania w Energetyce
 • Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego
                                     

3. Kierunki i specjalności

Obecnie wydział kształci studentów na następujących kierunkach i specjalnościach:

 • Zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa
 • specjalności
 • Marketing
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie systemami produkcyjnymi
 • Inżynieria zarządzania
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Informatyka w zarządzaniu produkcją
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Zarządzanie logistyczne
 • Inżynieria zarządzania
 • Zarządzanie jakością
 • specjalności
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie produkcją
 • Informatyka i Ekonometria

Specjalności dostępne są na studiach II stopnia magisterskich.

Rodzaj studiów

Studia I stopnia:

 • inżynierskie
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Informatyka i Ekonometria
 • Zarządzanie
 • licencjackie

Studia II stopnia - magisterskie:

 • Informatyka i Ekonometria od roku akademickiego 2014/2015
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji


                                     

4. Władze

 • prodziekan ds. studenckich: dr inż. Antoni Korcyl
 • prodziekan ds. kształcenia: dr inż. Marek Dudek
 • prodziekan ds. naukowych: dr hab. inż. Mariusz Kudełko, prof. nadzw. AGH
 • dziekan: dr hab. inż. Piotr Łebkowski prof. nadzw. AGH
 • prodziekan ds. ogólnych: dr inż. Dariusz Sala
                                     

5. Koła naukowe

Przy wydziale działają:

 • Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi "KADRA"
 • Koło Naukowe "Witness"
 • Koło Naukowe Ekonometryk
 • Koło Naukowe Menedżer Jakości
 • Koło Naukowe "Segment"
 • Koło Naukowe "Dominium"
 • Koło Naukowe Mentor
 • Koło Naukowe Integracji Europejskiej "KNIE"
 • Logistyczne Koło Naukowe
 • Koło Naukowe Uniwersyteckie Koło Ochrony Danych "UKOD”
 • Koło Naukowe Menedżer Produkcji
 • Koło Naukowe Rachunkowości i Zarządzania Finansami "Audytor"
 • Koło Naukowe Informatyki Stosowanej Trend
 • Koło Naukowe "Makler"