Poprzednia

ⓘ Honorowi obywatele Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka
Honorowi obywatele Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka
                                     

ⓘ Honorowi obywatele Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka

Tytuł Honorowego Obywatelstwa Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka – honorowe obywatelstwo Sanoka przyznawane przez władze miasta osobom szczególnie zasłużonym dla Sanoka oraz wybitnym osobistościom.

Tytuł przyznawano od XIX wieku do 1939 i ponownie po 1990 roku. Wnioski o nadanie tytułu ma prawo wysuwać Rada Miasta Sanoka, radni i każdorazowo burmistrz Sanoka. Decyzja o nadaniu tytułu stała się kompetencją Rady Miasta Sanoka. W niektórych przypadkach wnioski o nadanie tego tytułu były oddalane decyzją tego gremium. Wyróżnienie było przyznawane za wkład pracy na rzecz miasta Sanoka lub kraju pierwotnie Galicji w czasie zaboru austriackiego, następnie niepodległej Polski. Poszczególne osoby zostały nagrodzone za konkretną działalność, dzieło i pracę.

W większości przypadków nadanie tytułu odbywało się podczas uroczystości w Sanoku, lecz w kilku przypadkach – osobistości ogólnopaństwowych – delegacja władz miasta udawała się do innego miasta Lwów, Wiedeń, ażeby wręczyć wyróżnienie. Osoba uhonorowana tytułem otrzymywała dyplom nadania, uprzednio wykonany w sanockiej drukarni Karola Pollaka.

W latach od 1939 do 1989 tytuł honorowego obywatelstwa sanocka nie był przyznawany. W 1984 Miejska Rada Narodowa MRN w Sanoku podjęła uchwałę o ustanowieniu Księgi Honorowego Obywatelstwa Miasta Sanoka.

                                     

1. Lista uhonorowanych

Podstawowym materiałem źródłowym do ułożenia listy honorowych obywateli Sanoka jest dokument w formie księgi pod nazwą Obywatele honorowi królewskiego wolnego miasta Sanoka, znajdująca się w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku. Na jej podstawie Edward Zając podał w 2002, iż w okresie 1867-1939 wyróżniono tytułem 24 osoby, a zaliczając do tego okres lat 1990-2002 łącznie uhonorowano 32 osoby. Bazując na tym samym źródle historyk tegoż muzeum Andrzej Romaniak wskazał listę 21 osób wyróżnionych tytułem do 1934 roku listy sporządzone przez E. Zająca i A. Romaniaka częściowo pokrywają się, w kilku przypadkach wymieniają inne osoby. Według Franciszka Oberca lista uhonorowanych zapisana w ww. księdze nie stanowi faktycznie pełnego wykazu wyróżnionych w okresie do 1939. Świadczy o tym np. brak adnotacji w księdze o wyróżnieniu tytułem czterech wysokich dostojników II Rzeczypospolitej w styczniu 1939, co potwierdzają inne źródła. Ponadto inne źródła np. wydania corocznych Szematyzmów Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim podawały przypadki przyznania tytułu innym osobom.

Poza tym historyk Alojzy Zielecki podał, że prócz Władysława Skalskiego, za zasługi w zakresie opieki zdrowotnej tytuł otrzymał Jacek Jabłoński.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...