Poprzednia

ⓘ Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
                                     

ⓘ Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy – czołowy w Polsce ośrodek badawczo-wdrożeniowy zajmujący się upowszechnianiem koncepcji promocji zdrowia w sferze pracy, badaniem uwarunkowań przebiegu i efektów tego procesu oraz konsultowaniem i wdrażaniem zakładowych programów prozdrowotnych. Funkcjonuje od 1 grudnia 1996 w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi powołanym przez Ministra Zdrowia w 1952 roku.

Kierownikiem Centrum jest dr Elżbieta Korzeniowska socjolog zdrowia. W skład zespołu wchodzą: dr Dorota Chromińska-Szosland doktor nauk medycznych, mgr Eliza Goszczyńska specjalista zdrowia publicznego, mgr Kamila Knol-Michałowska pedagog, dr Piotr Plichta pedagog, dr Krzysztof Puchalski socjolog zdrowia, dr hab. Jacek Pyżalski pedagog, mgr Alicja Petrykowska socjolog, mgr Anna Ratajewska specjalista zarządzania międzynarodowego.

                                     

1. Historia

Orędownikiem koncepcji promocji zdrowia w sferze pracy był prof. J. A. Indulski, były dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Stworzony przez niego zespół socjologów zdrowia od 1986 roku zajmował się problematyką zachowań zdrowotnych populacji pracujących w kontekście ich stanu, uwarunkowań i procesów przekształcania w pożądanym, z punktu widzenia zdrowia, kierunku.

Początek działań popularyzujących promocję zdrowia w miejscu pracy, podejmowanych przez IMP przypada na rok 1989, kiedy zagadnienia związane z umacnianiem zdrowia aktywnych zawodowo zostały włączone do programów kursów specjalizacyjnych z zakresu medycyny pracy. W 1994 w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi powstał Zakład Promocji Zdrowia, który w 1996 przekształcony został w Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.

W latach 1999–2000 Centrum prowadziło prace związane z oceną jakości działań z zakresu promocji zdrowia w zakładach pracy.

W 2001 roku, po procedurze akredytacyjnej, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy zostało członkiem "Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy” i jedynym w Polsce krajowym biurem kontaktowym tej sieci.

W 2002 roku zapoczątkowano strategię budowania lokalnych koalicji na rzecz rozwoju promocji zdrowia w miejscu pracy, wzmacniających działania Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w tym zakresie. Działania polegały na wspieraniu lokalnych ogniw "Ogólnopolskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy” i w pierwszym etapie dotyczyły województw: świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego i podkarpackiego.

Od 2003 roku Centrum jest członkiem Partnerstwa Wymiaru Północnego w Dziedzinie Zdrowia i Opieki Społecznej NDPHS.

KCPZwMP zrealizowało kilkadziesiąt projektów krajowych i międzynarodowych podejmujących problematykę promocji zdrowia w miejscu pracy.

                                     

2. Nagrody i wyróżnienia

W uznaniu dorobku naukowego dotyczącego promocji zdrowia pracujących WHO uhonorowała Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Nagrodą Państwa Kuwejt za wybitny wkład w badania w dziedzinie promocji zdrowia, wręczoną na 62. sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia, które odbyło się 21 maja 2009 w Pałacu Narodów w Genewie. Nagroda ustanowiona w 2004 przyznawana jest osobom, instytucjom i organizacjom pozarządowym, które wykazały się wybitnym dorobkiem naukowym w obszarze promocji zdrowia. Centrum jest jedyną w Polsce instytucją, której przyznano tę nagrodę i znajduje się w gronie siedmiu laureatów z całego świata.