Poprzednia

ⓘ Medal za Udział w Wojnie 1940-45
Medal za Udział w Wojnie 1940-45
                                     

ⓘ Medal za Udział w Wojnie 1940-45

Medal za Udział w Wojnie 1940-45 - duńskie odznaczenie wojskowe nadawane obywatelom duńskim, którzy w latach 1940 – 1945 brali udział w walkach służąc w oddziałach alianckich.

                                     

1. Historia

Odznaczenie zostało ustanowione 3 maja 1946 roku przez króla Chrystiana X, jako wyróżnienie dla obywateli duńskich, którzy w czasie II wojny światowej służyli na ochotnika w armiach alianckich.

                                     

2. Zasady nadawania

Medal nadawany był obywatelom duńskim, którzy w latach II wojny światowej na ochotnika wstąpili do wojsk koalicji antyhitlerowskiej i brali udział w walkach przeciwko wojskom niemieckim i ich sojuszników.

Łącznie nadano 905 medali, w tym 78 nadano pośmiertnie.

                                     

3. Opis odznaki

Odznaka medalu jest okrągły medalion o średnicy 31 mm wykonany z srebra, zwieńczony królewską koroną.

Na awersie w centralnej części jest umieszczony profil głowy króla Chrystiana X. Wzdłuż krawędzi na obwodzie jest napis CHRISTIAN X MIN GUD MIT LAND MIN ÆRE pol. Chrystian X Mój Bóg Mój Kraj Mój Honor. Na rewersie jest napis FOR DELTAGELSE I ALLIERET KRIGSTJENESTE 1940-45 pol. Za udział w wojskach sojuszniczych 1940-45.

Medal zawieszony był na wstążce koloru czerwonego, w środku cztery wąskie paski koloru białego.

Użytkownicy również szukali:

gdzie i kiedy walczyła samodzielna brygada strzelców karpackich, gdzie walczyła samodzielna brygada strzelców karpackich, samodzielna brygada strzelców podhalańskich miejsce bitwy,

...
...
...