Poprzednia

ⓘ Alfons Jozanis
Alfons Jozanis
                                     

ⓘ Alfons Jozanis

Alfons Jozanis, zm. po 5 kwietnia 1940) – polski rolnik, agronom, działacz społeczny, poseł na Sejm IV kadencji w II RP.

                                     

1. Życiorys

Po studiach rolniczych i uzyskaniu tytułu agronoma pracował w guberni czernihowskiej w instytucjach aprowizacji armii frontowej i ludności cywilnej.

W latach 1919–1923 prowadził własne gospodarstwo rolne. Od 1922 roku był członkiem Sejmiku Powiatowego oraz Komisji Rolnej i Szkolno-Rolnej. W tym samym roku został wybrany na posła do Sejmu Wileńskiego, gdzie był członkiem Klubu Rad Ludowych, komisji weryfikacyjnej i Komisji Głównej.

W latach 1923–1929 pracował jaki agronom powiatowy w powiecie brasławskim, był jednocześnie członkiem zarządu i rad nadzorczych spółdzielni mleczarskich, Kas Stefczyka i spółdzielni "Rolnik” w Brasławiu. Od 1929 roku był inspektorem uprawy lnu przy Wojewódzkim Towarzystwie Organizacji i Kółek Rolniczych w Wilnie, w okresie 1931–1935 był zatrudniony jako kierownik biura Wydziału Powiatowego, później naczelnik zarządu KKO w Brasławiu. Od połowy lat 30. administrował majątkiem żony, Paszki pod Nowym Pohostem.

W wyborach parlamentarnych w 1935 roku został wybrany posłem na Sejm IV kadencji 1935-1938 50 989 głosami z listy państwowej z okręgu nr 48, obejmującego powiaty: dziśnieński, brasławski i postawski. W kadencji tej pracował w komisjach: rolnej, skarbowej był zastępcą przewodniczącego. W marcu 1938 roku został wybrany do komisji specjalnej ds. oddłużenia rolnictwa.

Podczas II wojny światowej 5 kwietnia 1940 roku został aresztowany w Paszkach przez NKWD i osadzony w więzieniu w Berezweczu, gdzie prawdopodobnie zmarł.

                                     

2. Życie prywatne

Alfons Jozanis ożenił się z Marią Poklewską-Koziełł 1900–1942, deportowaną wraz z dziećmi w kwietniu 1940 roku z rodzinnych Paszek do Pawłodaru, skazaną na 5 lat obozu pracy, zmarłą w Karagandzie.