Poprzednia

ⓘ Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
                                     

ⓘ Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Wywodzi się z Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego, który obejmował trzy kierunki studiów: prawno-ekonomiczny, prawno-sądowy i prawno-administracyjny. W 1948 roku, w związku z utworzeniem sieci wyższych szkół ekonomicznych, zlikwidowano kierunek prawno-ekonomiczny i prawno-administracyjny, zmieniając nazwę wydziału na Wydział Prawa. Od 1970 roku funkcjonuje jako Wydział Prawa i Administracji, a od roku 1999 jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Prawa – European Law Faculties Association ELFA.

W styczniu 1981 w reakcji na niezarejestrowanie Niezależnego Zrzeszenia Studentów studenci wydziału rozpoczęli akcję "Solidarne czekanie", która przerodziła się w strajk okupacyjny i do której przyłączyły się inne wydziały uczelni.

                                     

1. Kierunki studiów

WPiA UŁ umożliwia kształcenie na kierunkach:

 • prawo
 • prawo medyczne
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo podatkowe i rachunkowość
 • prawo zatrudnienia - kadry i płace
 • administracja
 • polityka społeczna
 • prawo ochrony danych osobowych

Istnieje także możliwość studiów podyplomowych i doktoranckich.

                                     

2. Władze

 • Prodziekan ds. studiów jednolitych niestacjonarnych - kierunek: prawo - dr Zbigniew Świderski
 • Dziekan: dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. nadzw. UŁ
 • Prodziekan ds. studiów stacjonarnych - kierunki: polityka społeczna i administracja - dr hab. Radosław Olszewski, prof. nadzw. UŁ
 • Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych - kierunek: administracja, prawo podatkowe i rachunkowość, prawo zatrudnienia - kadry i płace, prawo medyczne, prawo zamówień publicznych
 • Pełnomocnik dziekana ds. finansowych: dr Katarzyna Koperkiewicz-Mordel
 • Prodziekan ds. studiów jednolitych stacjonarnych - kierunek: prawo - dr hab. Teresa Wyka, prof. nadzw. UŁ
 • Kierownik studiów doktoranckich WPiA: dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. nadzw. UŁ
                                     

3. Lista dziekanów

 • 1981–1984, 1993–1996 Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
 • od 2011 Agnieszka Liszewska wybrana także na kadencję 2016–2020
 • 1950–1953 Adam Szpunar
 • 1953–1955, 1965–1969 Wacław Szubert
 • 1972–1981 Natalia Gajl
 • 1956–1957 Remigiusz Bierzanek
 • 1984–1987 Michał Seweryński
 • 1987–1990 Henryk Lewandowski
 • 2008–2011 Małgorzata Pyziak-Szafnicka
 • 1948–1949 Jan Namitkiewicz
 • 1957–1962 Józef Stanisław Piątowski
 • 1996–1999, 1999–2002 Włodzimierz Nykiel
 • 2005–2008 Zbigniew Góral
 • 1955–1956, 1962–1965 Jerzy Wróblewski
 • 1990–1993, 2002–2004 Marek Zirk-Sadowski
 • 1949–1950 Józef Litwin
 • 1969–1972 Janusz Tylman
 • 2005 Maria Królikowska-Olczak p.o. dziekana
                                     

4. Struktura organizacyjna

 • Katedra Postępowania Cywilnego I - kierownik: prof. J. Jankowski
 • Zakład Sądownictwa Administracyjnego - kierownik. prof. J. P. Tarno
 • Zakład Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy - kierownik: prof. Z. Hajn
 • Katedra Badań nad Rozwojem Państwa i Prawa - kierownik: dr hab. T. Szulc, prof. UŁ
 • Katedra Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej - kierownik: dr hab. M. Włodarczyk, prof. UŁ
 • Katedra Postępowania Administracyjnego - kierownik: prof. Z. Kmieciak
 • Katedra Prawa Finansowego
 • Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki - kierownik: prof. T. Grzegorczyk
 • Centrum Myśli Polityczno-Prawnej
 • Katedra Prawa Podatkowego - kierownik: prof. W. Nykiel
 • Katedra Prawa Konstytucyjnego – kierownik: dr hab. K. Skotnicki, prof. UŁ
 • Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego - kierownik: prof. W. J. Katner
 • Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego - kierownik: prof. M. Królikowska-Olczak
 • Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych - kierownik: dr hab. P. Daranowski, prof. UŁ
 • Katedra Teorii i Filozofii Prawa – kierownik: prof. Marek Zirk-Sadowski
 • Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego - kierownik: prof. A. Wyrozumska
 • Katedra Prawa Rzymskiego - kierownik: prof. A. Pikulska-Radomska
 • Katedra Prawa Karnego - kierownik: dr hab. R. Dębski, prof. UŁ
 • Katedra Prawa Cywilnego - kierownik: prof. M. Pyziak-Szafnicka
 • Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji - kierownik: prof. Z. Duniewska
 • Katedra Prawa Karnego Międzynarodowego - kierownik: dr hab. K. Indecki, prof. UŁ
 • Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych
 • Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych – kierownik: prof. Zbigniew Rau
 • Centrum Studiów Wyborczych
 • Katedra Prawa Pracy - kierownik: prof. Z. Góral
 • Zakład Polityki Prawa - kierownik: prof. M. Z. Król
 • Katedra Postępowania Cywilnego II - kierownik: prof. A. Marciniak


                                     

5. Organizacje studenckie

Organizacje

 • Wydziałowa Rada Samorządu Studentów
 • Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź
 • Rzecznik Praw Studenta UŁ
 • Klinika prawa - Klinika praw dziecka
 • Biuro Karier WPiA

Koła naukowe

 • Studenckie Koło Naukowe Administratywistów
 • Studenckie Koło Kryminalistyków
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego
 • Studenckie Koło Teorii, Filozofii i Socjologii Prawa
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego
 • Koło Naukowe Prawa Pracy
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Europejskiego
 • Studenckie Naukowe Koło Myśli Politycznej
 • Koło Naukowe Prawa Karnego
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii
 • Studencka Grupa Podatkowa
 • Studenckie Koło Naukowe Młodych Prawników
 • Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych
 • Koło Naukowe Penitencjarne
 • Studenckie Koło Prawa Karnego Międzynarodowego
                                     
 • Zakład Prawa Kanonicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego kierownik: ks. prof. zw. dr hab. Grzegorz Leszczyński Zakład Prawa Kościelnego
 • Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego były wojewoda łódzki Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 • prawa międzynarodowego publicznego. Pierwszy dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 1970 1974 Był synem Józefa Matysika, nauczyciela
 • teoretyk prawa profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, w latach 1981 1984 rektor Uniwersytetu Łódzkiego Był synem prawnika Bronisława i artystki
 • specjalista w zakresie prawa pracy, prof. zw. dr hab., wieloletni nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1987 1990
 • absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego W 2001 uzyskał doktorat na podstawie pracy pt. Zasada równości wyborów do Sejmu i Senatu
 • zakresie prawa karnego wykonawczego, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego W 1958 ukończył
 • Łodzi i Katedry Prawa Karnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 26 września 1986 uzyskał doktorat za pracę pt.

Użytkownicy również szukali:

absolwenci wydziału prawa i administracji uniwersytetu łódzkiego, uniwersytet łódzki prawo progi, wpia uł egzaminy, wpia uł studia podyplomowe,

...
...
...