Poprzednia

ⓘ Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Poznaniu
                                     

ⓘ Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Poznaniu

Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Poznaniu ma swój początek w roku 1910, kiedy to powołano Towarzystwo Ludoznawcze pod przewodnictwem Heleny Cichowicz, natomiast rok później, również z jej inicjatywy, odbyło się uroczyste otwarcie zbiorów Ludoznawczych w Muzeum Mielżyńskich Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Ekspozycja powstała w okresie silnej germanizacji, w czasie działalności komisji kolonizacyjnej i rosnących konfliktów. Prezentowano na niej obiekty etnograficzne z wielkopolskich wsi, pozyskiwane w trakcie wyjazdów terenowych przez pasjonatki kultury regionalnej, jakimi były Helena i jej córka Wiesława Cichowicz. Zbiory przetrwały do wybuchu I wojny światowej. Do 1939 roku organizacja nie ulegała przekształceniu w ośrodek o profilu naukowym, a prace Towarzystwa Ludoznawczego dla środowisk uniwersyteckich miały charakter nieprofesjonalny.

Z momentem śmierci H. Cichowicz w 1929 roku, pieczę nad zbiorem przejęła jej córka, Wiesława Cichowicz, która w 1936 roku zorganizowała uroczystość 25-lecia Zbiorów Ludoznawczych. Podczas wojny zbiory etnograficzne w przeważającej części uległy zniszczeniu. Po wojnie W. Cichowicz od nowa podjęła pracę terenową na obszarze Wielkopolski i na terenach tzw. Ziem Odzyskanych. Efektem tego była ogromna ilość zbiorów, która po jej śmierci, na podstawie testamentu, została przekazana Muzeum Archidiecezjalnemu w Poznaniu.

Część etnograficzna została udostępniona w otwartym 28 czerwca 1981 roku Oddziale Sztuki Ludowej im. Heleny i Wiesławy Cichowicz, a obecnie stanowi ona część zbiorów Muzeum Etnograficznego w Poznaniu, które jest Oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Od wybuchu II wojny światowej Działalność Towarzystwa Ludoznawczego w Poznaniu ustała. Reaktywowano ją w 1945 roku pod kierunkiem prof. Eugeniusza Frankowskiego, w ramach działalności Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Czas między 1945 a 1965 rokiem przyniósł dynamiczny rozwój badań i publikacji etnograficznych w historii ośrodka w Poznaniu. Wlicza się w to publikację trzytomowego dzieła pt. "Kultura ludowa Wielkopolski" w latach 1960-1966, pod kierownictwem prof. dr. Józefa Burszty. Przejściowo Poznań w latach 1951-1954 był siedzibą głównego zarządu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, gdzie kierownikiem Katedry w tym czasie był prof. dr Józef Gajek.

Obecnie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Poznaniu swoją siedzibę ma w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM.

Członkiem PTL O / Poznań były m.in. prof. dr hab. Maria Paradowska i dr hab. Zofia Staszczak.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...