Poprzednia

ⓘ Digital Cinema Package
Digital Cinema Package
                                     

ⓘ Digital Cinema Package

DCP – – Pakiet Kina Cyfrowego – jest to zbiór plików cyfrowych używany do przechowywania i przekazywania strumieni audio i wideo oraz innych danych na potrzeby kina cyfrowego.

Termin ten został zdefiniowany przez Digital Cinema Initiatives DCI, LLC w rekomendacji dotyczącej zawartości pakietu dla kina cyfrowego.

W praktyce DCP składa się z plików MXF Material eXchange Format zawierających osobne strumienie audio i wideo oraz z kilku pomocniczych plików indeksu w formacie XML Extensible Markup Language.

Dane zawarte w plikach MXF są zazwyczaj skompresowane, zakodowane i zaszyfrowane w celu zmniejszenia ilości wymaganej pamięci dyskowej i zabezpieczeniu przed niedozwolonym użyciem. W przypadku plików zaszyfrowanych do odtworzenia materiału niezbędny jest dostarczony osobno plik klucza.

Strumień wideo składa się z sekwencji stałych obrazów skompresowanych w standardzie JPEG 2000. Audio jest przechowywane jako liniowy PCM to najpopularniejsza metoda reprezentacji sygnału analogowego w systemach cyfrowych.

Najnowszy standard – SMPTE – został stworzony w celu dostosowania systemu do uwag i zaleceń producentów i dostawców sprzętu.

                                     

1. Specyfikacja techniczna

Plik listy odtwarzania

Definiuje kolejność odtwarzania i synchronizację plików audio i wideo. Kolejność ta zapisana jest w formacie XML a odpowiednie pliki identyfikowane są poprzez ich numery UUID.

                                     

1.1. Specyfikacja techniczna Pliki dźwiękowe

Dźwięk analogicznie do obrazu przechowywany jest w "szpulach” MXF, których liczba i długość jest zgodna z plikami obrazu. W przypadku pakietów wielojęzycznych, dołączane są dodatkowe pliki zawierające oddzielną ścieżkę dźwiękową w odpowiednim języku. Każdy plik zawiera dźwięk zapisany jako liniowy PCM.

  • maksymalnie 12 niezależnych kanałów
  • rozmiar próbki: 24 bity
  • Plik mapy zawartości ASSETMAP zawiera listę wszystkich plików zawartych w DCP, zapisaną w formacie XML
  • częstotliwość próbkowania to 48 000 lub 96 000 próbek na sekundę
  • mapowanie linearne
  • kontener: WAV
                                     

1.2. Specyfikacja techniczna Plik listy odtwarzania

Definiuje kolejność odtwarzania i synchronizację plików audio i wideo. Kolejność ta zapisana jest w formacie XML a odpowiednie pliki identyfikowane są poprzez ich numery UUID.

                                     

1.3. Specyfikacja techniczna Plik sum kontrolnych.

Wszystkie pliki zawarte w pakiecie posiadają obliczoną sumę kontrolną, ich lista przechowywana jest w tym pliku w formacie XML. Suma kontrolna wykorzystywana jest w celu sprawdzenia przez serwer czy któryś z plików pakietu nie został uszkodzony lub zmieniony. Niezgodność sumy kontrolnej pliku z wartością zapisaną uniemożliwi wgranie pakietu na serwer kina cyfrowego.

                                     

1.4. Specyfikacja techniczna Plik indeksu woluminu VOLINDEX

Pojedynczy DCP może być zapisany na więcej niż jednym nośniku. Plik VOLINDEX zawiera informację o liczbie i kolejności nośników zawierających pojedynczy pakiet, mogą to być na przykład dyski twarde.