Poprzednia

ⓘ BazTech
                                     

ⓘ BazTech

BazTech – bibliograficzno-abstraktowa baza danych o polskich czasopismach technicznych; poza artykułami z zakresu nauk technicznych rejestruje również wybrane artykuły z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska; należy do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki.

                                     

1. Historia i stan obecny BazTech

Koncepcja tworzenia bazy BazTech – grupa inicjatywna: Z inicjatywą utworzenia bazy wystąpiły w 1997 roku trzy wyższe uczelnie: Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy ATR, Politechnika Szczecińska i Wojskowa Akademia Techniczna.

Pierwsze zbiory opracowane w latach 1998-1999 – po podpisaniu porozumienia między 20. organizacjami – udostępniono w sieci Internet, na serwerze CIUW. W 2002 roku bazę przeniesiono na serwer ICM UW, włączając do Biblioteki Wirtualnej Nauki. W tym samym roku rozpoczęto współpracę z wydawcami czasopism. W 2009 roku z BazTech współpracowało już 63 wydawców, w zbiorze bibliograficzno-abstraktowym było zarejestrowanych ponad 153 tys. artykułów, a 156 czasopism indeksowanych w bazie udostępniało pełne teksty artykułów. W skład Konsorcjum BazTech wchodziły 22 instytucje szkoły wyższe i instytuty naukowe. Dane do bazy wprowadzało 78 bibliotekarzy-redaktorów. 29 maja 2012 r. w bazie indeksowanych było 581 czasopism, w tym 78 z dołączonymi plikami PDF zawierającymi pełne teksty artykułów.

                                     

2. Twórcy bazy

Bazę tworzy Konsorcjum BazTech wcześniej Porozumienie BazTech, do którego należą 23 instytucje: Politechnika Krakowska od 2006 r. – koordynator Konsorcjum, Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Morska w Szczecinie, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie, Politechnika Białostocka, Politechnika Gdańska, Politechnika Opolska, Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy wcześniej ATR; do 2006 r. – koordynator Porozumienia, Uniwersytet Zielonogórski wcześniej – Politechnika Zielonogórska, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie wcześniej – Politechnika Szczecińska.

Prace koordynują:

  • Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna UTP w Bydgoszczy – koordynacja merytoryczna, kontakty z wydawcami i redakcjami czasopism,
  • Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej – koordynator projektu,
  • Elżbieta Tomczak (Biblioteka Główna UTP w Bydgoszczy – administrowanie danymi, sprawy techniczne.
                                     
  • Rewaloryzacja domu handlowego PSS Feniks dawny Warenhaus Gebrüder Barasch, BazTech Dom Handlowy Feniks Gebr. Barasch Warenhaus Kontrola autorytatywna  dom
  • współpracy. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10 - lecia bazy danych BazTech Bydgoszcz 27 29 maja 2009. Red. L. Derfert - Wolf, B. Szczepańska. Bydgoszcz
  • Technical University of Warsaw Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów BazTech 36 2 s. 53 60, 2002 pol. Monika Łukaczyńska. Instalacje odsiarczania
  • aktywnej współpracy z bibliograficzną bazą z zakresu nauk technicznych BazTech W Czytelni Czasopism Bieżących, Baz Danych, Informacji Naukowej i Norm

Użytkownicy również szukali:

baztech pb, baztech pollub, baztech tarnów, baztech yadda,

...
...
...