Poprzednia

ⓘ Antropologia rzeczy
Antropologia rzeczy
                                     

ⓘ Antropologia rzeczy

Termin antropologia rzeczy – określa jeden z działów rozległego nurtu antropologii. Obejmuje szeroką tematykę stosunku człowieka do rzeczy, człowieka i jego relacji w stosunku do materialności, strefę symboliczną.

Wszelkie wytwory ludzkie, przedmioty są częścią kultury materialnej, stanowią niezbędną oraz integralną część społeczeństwa i tworzą jego tożsamość. Rzecz jako kultura materialna jest przekazywana kolejnym pokoleniom.

Przedmiotem, rzeczą może być na przykład narzędzie, ubiór, dom, miasto, wszystko co jest materialne. Kultura materialna to sposoby wytwarzania przedmiotów, odkrycia archeologiczne, wszelkie obiekty. Są rozpatrywane na trzech płaszczyznach: rzecz jako symbol, jako tekst opisywany przez człowieka oraz jako narzędzie, zapis samorealizacji.

O relacji ludzie-rzeczy pisał Gosden Chris, który ukazał, że w naukach społecznych rzeczy długo były traktowane jako funkcjonalne narzędzia istotne dla różnych procesów społecznych. W ciągu ostatnich dekad zmienia się podejście do tematu, rzeczy to już nie tylko scenografia dla działań człowieka, stają się z ludźmi zintegrowane.

                                     

1. Ewolucja kultury materialnej

Antropologia rzeczy bada również wpływ czasu na przedmioty. Świat rzeczy, podobnie jak człowieka, ulega ciągłej transformacji. Przedmioty nie trwają wiecznie, poddają się upływowi czasu. Podlegają zdobywaniu i utracie znaczeń, zyskują wartość emocjonalną, symboliczną człowieka lub ją tracą. Zmiany kulturowe lub cywilizacyjne powodują zmiany wartości danych rzeczy. Są obecnie powszechnie używane lub już dawno wyszły z użycia.

Rzeczy wytwarzane, wykorzystywane i niszczone przez człowieka uczłowieczają członków danej kultury, wspólnoty, także jej pojedyncze jednostki, czynią nas ludźmi. Marek Krajewski uważa, że kultura materialna nieustannie się zmienia, ewoluuje, komplikuje się. Rzeczy były w ludzkiej kulturze wykorzystywane od początku. Przedmioty były i są produkowane, zbierane oraz wymieniane, co ma bezpośredni związek na społeczeństwo i pojedyncze jednostki.

                                     

2. Relacja ludzie-rzeczy

Krajewski pisze o trzech poziomach człowieczeństwa, na których realizuje się relacja ludzi z rzeczami, są to:

 • poziom indywidualny unikalność związku jednostki z rzeczą.
 • poziom gatunkowy,
 • poziom społeczny,
                                     

3. Rzeczy jako nowy gatunek

Rzeczy to nowy gatunek, jak twierdzi Mihály Csíkszentmihályi w "Why we need things?”. Wymienia on kilka cech charakteryzujących przedmioty:

 • inkarnują forma, funkcje: zawsze pojawia się kolejne wcielenie rzeczy,
 • ewoluują rzeczy stają się coraz bardziej skomplikowane, ich funkcje się komplikują,
 • reprodukują się,
 • pasożytują na ludziach: przetrwanie rzeczy odbywa się kosztem ludzi.

Istnieje coraz większa zależność ludzi od rzeczy. Jest coraz więcej rzeczy w społeczeństwie, tzw. gromadzenie przedmiotów. Świat natury jest konwertowany w rzeczy, które coraz szybciej się starzeją.

                                     

4. Wartość symboliczna rzeczy

Przedmioty są świadectwem pamięci i działają na zasadzie nośnika naszych emocji, przypominają nam o naszej przeszłości, wspomnieniach, które są częścią naszej tożsamości.

Przedmioty są oglądane i można odczytać z nich treść, jak wyglądają, czym są, o czym świadczą, przedstawiają obraz jakiejś historii, to nie tylko materialne części natury. Mechanizm tożsamości rzeczy leży poza nią, jest to myślenie człowieka poprzez rzeczy. Rzecz jest tylko jedna, a kultur jest wiele, co powoduje, że tożsamość rzeczy nadaje dana kultura.

Świat rzeczy materialnych, można określić trzema cechami:

 • są nietrwałe,
 • są nośnikiem naszych emocji,
 • posiadają wartość symboliczną.
                                     

5. Typologia rytuałów

Grant McCracken: stworzył typologię rytuałów, która oddaje przypadki posługiwania się rzeczami: rytuałów posiadania i wymiany rzeczy oraz rytuałów pozbawiania się rzeczy. Są to rytuały odnoszące się do rzeczy ujednostkowionych w koncepcji I. Kopytoffa.

 • Rytuały pozbawiania się rzeczy.
 • Rytuały posiadania,
 • Rytuały wymiany przemieszczanie się rzeczy pomiędzy jednostkami, przemieszczanie się własności i znaczeń,
                                     

6. Rzecz jako część kultury/sztuki

Rzecz ma swój udział w sztuce użytkowej. Przedmioty charakteryzują się w niej takimi cechami jak degradacja, zniszczenie, nieużyteczność. Zużyte rzeczy alegorycznie tworzą śmietnisko kultury. Jednym z nurtów sztuki współczesnej jest junk art.

Antropologia rzeczy w swoim dorobku obejmuje również tzw. sztukę śmieciową. Jest to rodzaj sztuki tworzonej z powszechnie dostępnych przedmiotów użytkowych, które łączy się w jedną całość. Rzeczy wykorzystywane do prac w stylu junk art najczęściej są odrzucone, pochodzą ze śmieci.

                                     
 • amerykański prekursor antropologii kulturowej i językoznawca niemieckiego pochodzenia, twórca historyzmu boasowskiego, nazywany ojcem antropologii amerykańskiej
 • Václav: Dějiny antropologie Encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie paleoantropologie, sociální a kulturní antropologie Karolinum, Praga
 • Rocznik Antropologii Historii w latach 2011 - 2016. Specjalizacje i zainteresowania badawcze: historia historiografii, metodologia historii, antropologia historii
 • naukowej w London School of Economics LSE przez 10 lat profesorem antropologii społecznej na Uniwersytecie w Cambridge i w końcu szefem nowego Centrum
 • Luizjad, wyspy Woodlark, Archipelagu Trobrianda, Wyspy d Entrecasteaux. Rzeczy które biorą udział w wymianie to rodzaj biżuterii noszącej nazwę vaygu
 • pl e gnosis punkt widzenia kazmierczak natchnienie.htm Paradoks i zbawienie. Antropologia mistyczna Mistrza Eckharta i Jana od Krzyża Trans Humana, Białystok

Użytkownicy również szukali:

...
...
...