Poprzednia

ⓘ Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich
                                     

ⓘ Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich jest autonomicznym zgromadzeniem zrzeszającym 20 rektorów uniwersytetów działających na obszarze Polski oraz rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie służącym pogłębianiu więzi i współpracy między uczelniami. Został powołany do życia 16 lutego 1989 na zjeździe w Krakowie przez rektorów Uniwersytetów jako odpowiedź środowiska akademickiego, na przyjęcie 18 września 1988 Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskiej – fundamentalnego dokumentu wyznaczającego standardy na uczelniach całej Europy.

KRUP opracowuje i przedstawia opinie i stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty. Ściśle współpracuje z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich KRASP. Jest najstarszą konferencją rektorską działająca w III RP.

Na posiedzeniu w dniu 10 marca 2017 roku UKA podjęła uchwałę o zakończeniu działalności uniwersyteckiej komisji akredytacyjnej.

                                     

1. Władze

Przewodniczącym KRUP jest rektor wybierany spośród jego członków. Dotychczasowymi jego przewodniczącymi byli:

 • IX: od 2016 – prof. zw. dr hab. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie od 2012
 • VI: 2005–2008 – prof. zw. dr hab. Stanisław Lorenc, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach 2002–2008
 • VIII: 2012–2016 – prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2008–2016
 • II: 1990–1996 – prof. zw. dr hab. Michał Seweryński, rektor Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1990–1996
 • V: 2002–2005 – prof. zw. dr hab. Marian Harasimiuk, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1993–1999
 • VII: 2008–2012 – prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008–2016
 • I: 1989–1990 – prof. zw. dr hab. Leszek Wojtczak, rektor Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1984–1990
 • III: 1996–1999 – prof. zw. dr hab. Włodzimierz Siwiński, rektor Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1993–1999
 • IV: 1999–2002 – prof. zw. dr hab. Stefan Jurga, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach 1996–2002

Honorowym Przewodniczącym VIII kadencji KRUP został prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś z Uniwersytetu Śląskiego.

                                     

2. Komisje

W strukturach KRUP działają komisje zajmujące się różnymi obszarami tematycznymi:

 • Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna powołana w 1998
 • Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji powołana w 2002
 • Uniwersytecka Komisja Nauki powołana w 2001
 • Uniwersytecka Komisja Finansowa powołana w 2004.
                                     

3. Osiągnięcia

 • powołanie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
 • powołanie Akademii Artes Liberales
 • przywrócenie matematyki na maturze
 • udział w negocjacjach konstytucyjnych
 • wdrażanie systemu bolońskiego
 • utworzenie programu MOST program Mobilności Studentów i Doktorantów – koordynowanego przez UKA na zlecenie KRUP
 • udział w kampanii referendalnej przed wstąpieniem do Unii Europejskiej