Poprzednia

ⓘ Warner (biskup włocławski)




                                     

ⓘ Warner (biskup włocławski)

Warner – biskup włocławski wzmiankowany w bulli Eugeniusza III z dnia 4 kwietnia 1148 zatwierdzającej granice diecezji włocławskiej ustalone ponad 20 lat wcześniej przez legata papieskiego kardynała Idziego z Tusculum. Prawdopodobnie Niemiec z pochodzenia. Nie wiadomo kiedy objął rządy w diecezji włocławskiej ani jak długo je sprawował. Jego następca, Onold, jest poświadczony po raz pierwszy w 1161 roku.

Część współczesnych historyków utożsamia go z Wernerem, biskupem płockim w latach 1156-1170. Identyfikacja ta, jakkolwiek możliwa, nie jest jednak poparta żadnym pozytywnym przekazem źródłowym.