Poprzednia

ⓘ Andrzej Bator
                                     

ⓘ Andrzej Bator

Andrzej Franciszek Bator – polski prawnik, profesor nauk prawnych specjalizujący się w filozofii prawa, teorii państwa i prawa; nauczyciel akademicki związany z uczelniami we Wrocławiu i Wałbrzychu.

                                     

1. Życiorys

Urodził się w 1956 w Kłodzku, gdzie spędził dzieciństwo oraz wczesną młodość. Uczęszczał tam kolejno do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza, a następnie Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego. Po pomyślnie zdanym egzaminie maturalnym podjął w 1975 studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, które ukończył magisterium w 1979.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów pracował w Sądzie Rejonowym w Kłodzku, po czym znalazł zatrudnienie na Wydziale Prawa i Administracji. W 1988 uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie pracy pt. Norma planowania gospodarczego a system prawa PRL, której promotorem był prof. Stanisław Kaźmierczyk. W 2000 otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa o specjalności teoria prawa na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy nt. Użycie normy prawnej w regulacji stosunków gospodarczych. W 2003 objął stanowisko profesor nadzwyczajnego w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa, której został również kierownikiem. W 2004 otrzymał od prezydenta RP Aleksander Kwaśniewski tytuł profesora nauk prawnych.

Poza Uniwersytetem Wrocławskim wykładał także w Międzywydziałowym Instytucie Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu, gdzie był współtwórcą i dyrektorem Instytutu Administracji Publicznej, a w latach 2003-2008 prorektorem tej uczelni.

W 2017 został członkiem rady programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego.

                                     

2. Dorobek naukowy i odznaczenia

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z filozofią prawa, teorią państwa i prawa. Poza tym zajmuje się on problematyką instrumentalizacji prawa, zagadnieniami kompetencji prawnej i prawniczej, a także prawem w kontekście globalizacji. Należy do cenionych ekspertów opinii prawniczych zamawianych przez liczne instytucje publiczne, w tym Kancelarię Sejmu RP. Ma w swoim dorobku ponad 45 publikacji, w tym 36 indywidualnych. Wypromował 3 doktorów. Do jego ważniejszych publikacji należą:

 • Normy planowania gospodarczego w systemie prawa, Wrocław 1992.
 • Prawniczy słownik wyrazów trudnych, Wrocław 2004.
 • Wstęp do prawoznawstwa oraz wykładni i stosowania prawa: materiały i pytania egzaminacyjne, Wrocław 1998.
 • Wprowadzenie do nauk prawnych: leksykon tematyczny, Warszawa 2006.
 • Użycie normy prawnej w regulacji stosunków gospodarczych, Wrocław 2000.
 • Wprowadzenie do nauk prawnych: materiały dla studentów I roku prawa i administracji, Wrocław 1997.
 • Myślenie analityczne w nauce prawa i praktyce prawniczej, Wrocław 2010.

Za swoje osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany, w tym w 1999 roku indywidualną Nagrodą Rektora UWr oraz w 2012 roku Złotym Medalem Rektora PWSZ w Wałbrzychu.

                                     
 • chrześcijaństwa wschodniego, red. Julius Assfalg, Paul Krüger, przeł. z niem. Andrzej Bator Marek Dziekan, Katowice: Książnica 1998, s. 275 - 276. Słownik chrześcijaństwa
 • zm. 1563 brata króla polskiego Stefana Batorego. Jego stryjem był Andrzej Batory książę Siedmiogrodu i biskup warmiński. W 1604 poparł Stefana Bocskaya
 • Stefan Batory został pochowany w kościele świętego Marcina w Bratysławie. O. Balzer, Genealogia Piastów, Kraków 2005, s. 928. I. Horn, Andrzej Batory Warszawa
 • Mikołaj Batory urodził się w 1462, a zmarł w 1500. Dworzaczek W., Genealogia, Warszawa 1959, tabl. 86. IldikóI. Horn IldikóI., Andrzej Batory SzymonS
 • Juliusz Bator ur. 22 stycznia 1977 w Krakowie polski historyk węgierskiego pochodzenia zajmujący się problematyką Austro - Węgier, a zwłaszcza frontem
 • chrześcijaństwa wschodniego, red. Julius Assfalg, Paul Krüger, przeł. z niem. Andrzej Bator Marek Dziekan, Katowice: Książnica 1998. Marek Starowieyski, Słownik
 • chrześcijaństwa wschodniego, red. Julius Assfalg, Paul Krüger, przeł. z niem. Andrzej Bator Marek Dziekan, Katowice: Książnica 1998. Marek Starowieyski, Słownik
 • Batory Batowski, Baturzycki, Baur - Baturzycki. Andrzej Batory Baltazar Batory zm. 1577 Baltazar Batory zm. 1594 Elżbieta Batory Gabriel Batory Jan
 • chrześcijaństwa wschodniego, red. Julius Assfalg, Paul Krüger, przeł. z niem. Andrzej Bator Marek Dziekan, Katowice: Książnica 1998, s. 275 - 276. Przekład na
 • chrześcijaństwa wschodniego, red. Julius Assfalg, Paul Krüger, przeł. z niem. Andrzej Bator Marek Dziekan, Katowice: Książnica 1998, s. 306. Wansleben Johann
 • Andrzej Korybski, Leszek Leszczyński, Antoni Pieniążek: Wstęp do prawoznawstwa. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2005, s. 138. ISBN 83 - 227 - 2148 - X. Andrzej Bator

Użytkownicy również szukali:

andrzej bator malarstwo, andrzej bator śpiewak pedia,

...
...
...