Poprzednia

ⓘ Student-Youth Council
Student-Youth Council
                                     

ⓘ Student-Youth Council

Jesienią roku 2001 roku cztery organizacje studenckie z regionu Guria utworzyły nieformalną organizację noszącą nazwę "Council of Student Unions”. Została ona oficjalnie zarejestrowana w dniu 30 maja 2002 w sądzie rejonowym w Ozurgeti.

W maju 2004 r. Walne Zgromadzenie członków przyjęło uchwałę o reorganizacji. Wraz ze zmianami strukturalnymi, postanowiono również o zmianie nazwy organizacji, która od tego czasu funkcjonuje jako "Student-Youth Council”.

Obecnie organizacja ma swą siedzibę w centrum Ozurgeti. SYC współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi i młodzieżowymi z rejonu Gruzji, jednostkami samorządu terytorialnego oraz sektora biznesu. Aktywnie prowadzona jest również współpraca międzynarodowa, głównie z organizacjami typu NGO z całej Europy. Wśród polskich partnerów SYC wymienić można m.in. Fundację Schumanna, Europejski Dom Spotkań Fundację Nowy Staw z Lublina, czy stowarzyszenie Bona Fides. Poza działalnością stałych pracowników, organizacja opiera się również na współpracy z lokalnymi i zagranicznymi wolontariuszami.

                                     

1. Misja i struktura

Student-Youth Council to organizacja pozarządowa, której głównymi celami są ochrona praw dzieci i młodzieży, upowszechnianie wśród nich wiedzy o otaczającym świecie, a także zachęcanie do realizowania ich intelektualnego, artystycznego i sportowego potencjału. Obecnie organizacja działalność organizacji skupia się głównie na integracji lokalnej młodzieży i stwarzaniu jej możliwości aktywnego udziału w życiu publicznym w ramach procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego w Gruzji, ułatwianiu tworzenia i rozwoju organizacji młodzieżowych i studenckich, promowaniu i rozwijaniu idei wolontariatu, ochronie tradycji kulturowych i dziedzictwa regionalnego, propagowaniu zdrowego trybu życia oraz identyfikacji aktualnych społecznych i ekologicznych problemów lokalnych środowisk.

Głównym organem SYC jest odbywające się corocznie Walne Zgromadzenie członków. Raz w miesiącu odbywają się spotkania zarządu organizacji.

                                     

2. Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach

Organizacja należy obecnie m.in. do:

  • Gruzińskiej Rady Krajowej Partnerstwa Wschodniego Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Georgian National Platform Eastern Partnership Civil Society Forum
  • Forum Organizacji Młodzieżowych Gruzji Youth Organisation Forum of Georgia – jako współzałożyciel
  • Międzynarodowej organizacji młodzieżowej Youth Human Right Movement
  • IDA – International Development Alliance
  • Europejskiej Sieci Przeciw Nacjonalizmowi, Rasizmowi, Faszyzmowi oraz Wsparcia Migrantów i Uchodźców – UNITED ang.
  • grupy roboczej w ramach Europejskiej Akcji Młodzieży na rzecz Różnorodności, Uczestnictwa i Praw Człowieka European Youth Campaign for Diversity, Human Rights and Participation – "All different, All Equal” "Każdy inny, wszyscy równi”
  • Krajowej Rady Gruzińskich Organizacji Młodzieżowych National Council of Youth Organisations Georgia
  • EURONET Youth European Network

Student-Youth Council jest również m.in. sygnatariuszem kodeksu etycznego dla gruzińskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego, założyciel "Klubu Europejskiego” dla młodzieży w Ozurgeti, oraz współzałożyciem Guryjskiego Klubu Intelektualnego Guria Intellect Club "What? Where? When?”

                                     

3. Działalność

Student-Youth Council od początku swego istnienia bierze udział w projektach i działaniach związanych ze współpracą europejską i wprowadzaniem idei otwartego społeczeństwa obywatelskiego m.in. dotyczących zwalczania korupcji, ksenofobii i dyskryminacji; nadzorowanie wyborów; szkolenie młodych liderów lokalnych społeczności; współorganizowanie seminariów międzynarodowych.

W ramach współpracy z instytucjami europejskimi, Student – Youth Council bierze m.in. udział w unijnym programie "Młodzież w działaniu”, a w jego ramach w projektach "wolontariatu europejskiego”. Do maja 2012 SYC, we współpracy z organizacjami z różnych krajów europejskich, wysłał i gościł ponad 60 wolontariuszy w ramach EVS. W marcu 2011 r. Student – Youth Council otrzymało akredytację i certyfikat, potwierdzający jej uprawnienia. Zagraniczni wolontariusze w Ozurgeti & przedstawiciele SYC w krajach goszczących są zaangażowani w liczne działania dotyczące wspierania społeczności lokalne i szerzenia świadomości europejskiej.

Student-Youth Council i jego wolontariusze współpracują również z wieloma lokalnymi organizacjami i fundacjami. Wśród nich są m.in. – zajmujące się opieką nad dziećmi z ubogich rodzin centrum "Iavnana” w pobliskim Lanchkhuti, czy działająca w Dvabzu organizacja kobieca – "Women for Developement Region”. SYC utrzymuje również stałe kontakty z samorządem lokalnym regionu Guria, regionalną telewizją, instytucjami miejskimi szkoły, Muzeum Historii Ozurgeti ang), a także przedstawicielami społeczności międzynarodowej w Gruzji.

Od marca 2011 roku, pod patronatem SYC, w Ozurgeti istnieje rozwija się lokalny Klub Europejski. Jego głównymi celami są promowanie aktywnej działalności społecznej wśród lokalnej młodzieży, wartości europejskich, współpracy międzynarodowej.

SYC jest wydawcą lokalnego czasopisma pod nazwą – "Notabene”. "Notabene” jest nieodpłatnie rozpowszechniane w liczbie ok. 1500 egzemplarzy wśród uczniów ze szkół w Ozurgeti.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...