Poprzednia

ⓘ Kamień Pomorski
Kamień Pomorski
                                     

ⓘ Kamień Pomorski

Kamień Pomorski – miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kamień Pomorski. Uzdrowisko położone na Pobrzeżu Szczecińskim, nad brzegiem Zalewu Kamieńskiego. Druga siedziba archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i tutejszego dekanatu. Zlokalizowany jest tu port morski z basenem rybacko-żeglarskim.

Kamień to pierwsza znana stolica Pomorza.

Według danych z 1 stycznia 2018 Kamień Pomorski liczył 8 868 mieszkańców.

                                     

1. Położenie

Kamień Pomorski położony jest na Pobrzeżu Szczecińskim Wybrzeże Trzebiatowskie, w rozlewisku cieśniny Dziwny tworzącej Zalew Kamieński. Miasto leży nad dwiema zatokami zalewu: Karpinką od północy i Promną od zachodu, za którą znajduje się Wyspa Chrząszczewska. Miejscowość znajduje się 90 km na północny wschód od Szczecina.

Kamień Pomorski leży w północnej części Pomorza Zachodniego.

Centrum Kamienia Pomorskiego znajduje się 7 km od wybrzeża Morza Bałtyckiego. Miasto ma pośredni dostęp do morza poprzez cieśninę Dziwnę.

                                     

2. Warunki naturalne

Rozlewiska wodne cieśnina Dziwna i jej części: Zalew Kamieński, Zatoka Cicha są wykorzystywane do uprawiania sportów wodnych i czynnego wypoczynku na wodzie.

Miasto położone jest na wysokości 10 m n.p.m.

Pomniki przyrody:

 • wiąz polny pl. Wolności – dwie sztuki
 • dąb ok. 350 lat w wirydarzu katedry
 • żywotnik olbrzymi ok. 500 letni w wirydarzu przy katedrze
 • grupa czterech drzew – lip drobnolistnych Tilia cordata – rosnących przy katedrze wzdłuż muru od strony pl. Katedralnego
 • ostrokrzew ponad 100 lat
                                     

2.1. Warunki naturalne Klimat

Pod względem klimatycznym Kamień Pomorski należy do dzielnicy bałtyckiej. Zaznacza się tu silnie wpływ klimatu morskiego: wilgotność powietrza, długotrwałość zim, amplituda temperatur.

Jak wynika z danych stacji meteorologicznej w Kamieniu Pomorskim, średnia roczna temperatur na tym obszarze waha się w granicach 7–8.3 °C. Najcieplejszy miesiąc to sierpień, a najchłodniejszy – styczeń. Temperatura maksymalna mieści się w granicach 32.1 do 33.1 °C, a minimalna od -18.6 do –19.2 °C. Roczna suma opadów waha się w granicach 550–650 mm. Długość okresu wegetacyjnego wynosi 210–220 dni. Wiatry wieją najczęściej z kierunku płd zach. SW i płn zach. NW.

                                     

3. Uzdrowisko

Na obszarze uzdrowiska znajdują się następujące udokumentowane naturalne surowce lecznicze: złoża torfu leczniczego borowiny, wody lecznicze solanki.

W uzdrowisku prowadzone jest leczenie w następujących kierunkach: choroby reumatyczne, choroby kardiologiczne i nadciśnienie w tym wczesna rehabilitacja, choroby dolnych dróg oddechowych, choroby neurologiczne, choroby ortopedyczno-urazowe, choroby dziecięce.

W Kamieniu Pomorskim znajduje się pięć zakładów lecznictwa uzdrowiskowego:

 • szpital uzdrowiskowy "Mieszko”
 • Zakład Przyrodoleczniczy "Feniks”
 • Sanatorium Uzdrowiskowe "Dąbrówka”.
 • Sanatorium Uzdrowiskowe "Gryf” – pododdział szpitala "Mieszko”
 • Sanatorium Uzdrowiskowe "Chrobry”
                                     

4. Historia

W IX–XI w. była tu osada rybacka i portowa, która otrzymała prawa miejskie w 1274 roku.

W 1176 przeniesiono z Wolina i powołano w Kamieniu Pomorskim biskupstwo, które podlegało arcybiskupowi gnieźnieńskiemu. W latach niepokoju i rywalizacji państw ościennych o Pomorze biskup kamieński uniezależnił się od arcybiskupa gnieźnieńskiego i od ok. 1188 podlegał bezpośrednio Rzymowi.

W 1876 przypadkowo odkryto źródła solankowe, z czasem zaczęto też stosować borowinę z okolicznych torfowisk.

W latach 30. XX wieku w Kamieniu Pomorskim funkcjonował zakład poprawczy św. Anny

W 2013, z uwagi na fakt, że Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim miał 6 sędziów, został on przekształcony w 4 wydziały zamiejscowe Sądu Rejonowego w Świnoujściu.

                                     

4.1. Historia Kalendarium

 • 1 stycznia 2014 – wypadek, w którym życie straciło 6 osób, zaś 2 zostały ranne będący pod wpływem narkotyków oraz alkoholu kierowca uderzył w idących chodnikiem ludzi
 • 1965 - wmurowanie w Bramę Wolińską tablicy pamiątkowej ku czci żołnierzy radzieckich poległych w walce o miasto w 1945 roku
 • IX–X wiek – zasiedlone przez plemię słowiańskie osada rybacka i gród Wolinian
 • 1969 - odsłonięcie pomnika na cmentarzu wojennym żołnierzy radzieckich i polskich
 • 1124 – najstarsza zachowana wzmianka o Kamieniu Pomorskim, misja Bolesława Krzywoustego ochrzciła ludność i zbudowała dwa kościoły.
 • XII wiek – miasto posiada fortyfikacje wały, plac targowy u wschodniej bramy, port nad Zatoką Karpinka; następuje szybki rozwój po upadku Wolina
 • 1545 – sekularyzacja biskupstwa – powstaje biskupstwo luterańskie, istniejące do 1648 roku
 • 5 marca 1945 – miasto zostaje zdobyte przez czołgi 2 armii pancernej gwardii I Frontu Białoruskiego, w wyniku czego ulega zniszczeniu 40% zabudowy, w tym prawie całkowicie na Starym Mieście; miasto następnie zostaje przekazane polskiej administracji
 • XVII wiek – miasto staje się własnością najpierw Szwecji 1630-1679, później Brandenburgii 1679, następnie aż do końca II wojny światowej Królestwa Prus
 • 1906 – otwarcie linii kolejowej do Trzebiatowa linia ta w 1945 została rozebrana przez wojska radzieckie
 • XI wiek – był tu duży gród siedziba książąt zachodniopomorskich
 • 7 maja 1946 – urzędowe ustalenie polskiej nazwy miasta
 • 1180 - powstanie mennicy, która biła pierwsze pomorskie monety
 • XIV wiek – Kamień Pomorski przystępuje do związku hanzeatyckiego
 • 1308 - Brandenburczycy palą miasto
 • 1876 – odkryto lecznicze właściwości tutejszych źródeł solankowych – Kamień Pomorski staje się uzdrowiskiem
 • koniec XII wieku - liczne najazdy duńskie
 • 1175 lub 1176 – przeniesienie siedziby biskupstwa z Wolina
 • 13 kwietnia 2009 – pożar hotelu socjalnego, w którym zginęły 23 osoby
 • 1882 – otwarcie linii kolejowej łączącej miasto ze Szczecinem
 • 1274 – nadanie praw miejskich lubeckich
 • XV wiek - zapiaszczenie ujścia Dziwny powoduje upadek miasta
 • 1228 - osiedlenie polskich dominikanów, którzy przybyli z Krakowa
 • lata 60. XX wieku – wyburzenie części ocalałej zabudowy i budowa bloków mieszkalnych


                                     

5.1. Architektura Zabytki

Na obszarze Kamienia Pomorskiego historyczny układ przestrzenny z okresu średniowiecznej lokacji zniszczony w 1945 roku, został w latach 60. XX w. zabudowany wielopiętrowymi blokami. Pomimo tego cały obszar Starego Miasta został wpisany do rejestru zabytków. Zespół katedralny w Kamieniu Pomorskim został zakwalifikowany jako pomnik historii. Miasto znajduje się na szlaku zabytków sztuki romańskiej.

 • Osiedle Katedralne
 • plebania katedralna – budynek kanonii wraz z zabudowaniami gospodarczymi, wzniesiony w XVIII wieku
 • dom dziekana – dworek wzniesiony w XVIII wieku, w latach 1722–1747 mieszkał w nim wynalazca butelki lejdejskiej, Ewald von Kleist
 • konkatedra św. Jana Chrzciciela – romańsko-gotycka bazylika, historyczna katedra diecezji pomorskiej, obecnie świątynia pełni funkcje kościoła parafialnego i konkatedry archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej
 • dom zakrystiana – wzniesiony w XIX wieku, obecnie dom mieszkalny
 • szkoła – wzniesiona w latach 1907–1909, obecnie szkoła podstawowa
 • obwarowania katedralne – pozostałości murów osiedla katedralnego
 • dom zakładu panien – wzniesiony w latach 1691–1694, obecnie dom mieszkalny
 • dom gminy protestanckiej – wzniesiony w 1934 roku, obecnie dom księży emerytów
 • wirydarz katedralny – gotycki wirydarz katedralny z XIII wieku
 • pałac biskupi – renesansowy budynek kurii biskupiej, wzniesiony w XV wieku, gruntownie przebudowany w XVI wieku
 • kanonia – wzniesiona w XVIII wieku, obecnie dom mieszkalny
 • kanonia – obecnie dom sióstr zakonnych
 • obwarowania miejskie – pozostałości murów miejskich
 • kamienice – zabytkowe kamienice przy rynku i ul. Tadeusza Kościuszki
 • gmach sądu – budynek sądu rejonowego i aresztu przy ul. Tadeusza Kościuszki
 • ratusz – gotycki ratusz miejski z trójarkadowym podcieniem od strony wschodniej i bogatym wystrojem elewacji
 • Wieża Piastowska – gotycka baszta z XIV wieku, przylegająca do bramy miejskiej
 • kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – kościół barokowy z XVIII wieku, pierwotnie gotycki, wielokrotnie przebudowywany
 • Stare Miasto
 • Brama Wolińska – gotycka brama miejska z XIV wieku, obecnie siedziba Muzeum Kamieni
 • cmentarzysko słowiańskie z okresu przedchrześcijańskiego
 • Żalnik
 • kościół św. Mikołaja – kościół filialny z XIV wieku, rozbudowany w XVII wieku, pełnił funkcję świątyni dla stanów, które nie mogły brać udziału w nabożeństwach w katedrze

Zabytki nieistniejące

 • kaplica katolicka św Ottona
 • kościół staroluterański


                                     

5.2. Architektura Pomniki i miejsca pamięci narodowej

 • Pomnik Zwycięstwa
 • Obelisk Ewalda von Kleista
 • Obelisk pamięci przedwojennej społeczności żydowskiej Kamienia Pomorskiego – głaz odsłonięty 3 kwietnia 2008 roku
 • Pomnik Rybaka
 • Pomnik Stanisława Staszica
                                     

6. Demografia

Struktura demograficzna mieszkańców Kamienia Pomorskiego według danych z 31 grudnia 2007 roku:

31 grudnia 2012 miasto miało 9190 mieszkańców.

Piramida wieku mieszkańców Kamienia Pomorskiego w 2014 roku.

                                     

7. Gospodarka

Miasto ma status uzdrowiska.

W zachodniej części miasta nad zalewem mieści się port morski Kamień Pomorski, w którym dobrze rozwinięte jest rybołówstwo indywidualne, żeglarstwo i – od kilku lat – turystyka pasażerska. Zanikła funkcja transportowo–przeładunkowa, pomimo istniejącego w porcie potencjału technicznego.

W powiatowym urzędzie pracy w listopadzie 2008 zarejestrowanych było 532 bezrobotnych mieszkańców Kamienia Pomorskiego.

                                     

8. Transport

Przez miasto przechodzi droga wojewódzka nr 107, która łączy miasto z drogą krajową nr 3 oraz biegnie w kierunku wybrzeża Dziwnówek. Na południe od miasta droga ta łączy się z drogą wojewódzką nr 106 łączącą miasto z Golczewem i drogą krajową nr 6. Do miasta prowadzi także droga wojewódzka nr 103, odchodząca z Trzebiatowa.

W mieście znajduje się stacja kolejowa, z której odjeżdżają pociągi do Wysokiej Kamieńskiej i Szczecina.

Planowana jest organizacja szlaku wodnego Berlin–Szczecin–Bałtyk.

                                     

9. Oświata

Na obszarze miasta znajdują się trzy przedszkola oraz dwie szkoły podstawowe. Ponadto w Kamieniu Pomorskim znajdują się:

 • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego
 • Publiczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica.
                                     

10. Kultura i sport

Imprezy cykliczne w Kamieniu Pomorskim:

 • Bieg Szlakiem Zabytków Kamienia Pomorskiego – impreza biegowa organizowana od 2015 roku
 • Bieg Niepodległości – impreza organizowana od 1999 r. 11 listopada.
 • Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej – dwudniowa impreza folklorystyczna, odbywająca się zazwyczaj na przełomie lipca i sierpnia na błoniach nad Zalewem Kamieńskim
 • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, organizowany od 1964 roku, najstarsza tego typu impreza na Pomorzu Zachodnim
 • Dni Kultury Chrześcijańskiej "Ottonalia” – cykl różnego rodzaju koncertów, wystaw, odczytów oraz imprez rekreacyjnych. Impreza rokrocznie rozpoczyna się 24 czerwca dla upamiętnienia misji chrystianizacyjnej Ottona z Bambergu, który w ten dzień w 1124 r. przybył do Kamienia Pomorskiego.
 • Regaty na Zalewie Kamieńskim – sztandarową imprezą są tu Eliminacje do Mistrzostwa Świata i Europy w klasie Optimist.

Kamieńska drużyna piłki nożnej to MGLKS "Gryf” Kamień Pomorski. Zespół rozgrywa mecze na stadionie przy ul. Wolińskiej. Klub powstał w 1946 r. i obecnie gra w IV lidze grupa zachodniopomorska. Klub posiada barwy niebiesko-biało-czerwone.                                     

10.1. Kultura i sport Media lokalne

Prasa:

 • "Głos Szczeciński” z piątkowym dodatkiem "Głos Pomorza”
 • "Pomorzanin” dwutygodnik
 • "Dziennik Powiatu Kamieńskiego” tygodnik

Serwisy internetowe:

 • ikamien.pl
 • kamienpomorski.pl
 • kamienskie.info

Stacje radiowe:

 • Radio Szczecin 92.0 i 106.3 FM; siedziba w Szczecinie
 • Radio Złote Przeboje 105.6 FM; siedziba w Wolinie
                                     

11. Wspólnoty wyznaniowe

W Kamieniu Pomorskim działalność religijną prowadzą następujące Kościoły i związki wyznaniowe:

 • Kościół rzymskokatolicki
 • parafia św. Ottona
 • Kościół Ewangelicznych Chrześcijan
 • zbór przy ul. Słonecznej,
 • Świadkowie Jehowy
 • zbór Kamień Pomorski Sali Królestwa ul. Topolowa 21.
                                     

12. Administracja

W latach 1946–1998 miasto należało administracyjnie do województwa szczecińskiego.

Miasto jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Mieszkańcy Kamienia Pomorskiego wybierają do rady miejskiej 10 radnych 10 z 15; pozostałych 5 radnych wybierają mieszkańcy terenów wiejskich gminy Kamień Pomorski. Organem wykonawczym władz jest burmistrz. Siedzibą władz jest ratusz na pl. Stary Rynek.

Burmistrzowie Kamienia Pomorskiego:

 • Andrzej Maciej Jędrzejewski IX 2001 – 2006
 • Stefan Oleszczuk 1990–1994
 • Stanisław Kuryłło od 2014
 • Anatol Kołoszuk 1994–1998
 • Władysław Dwulit V–IX 2001
 • Ryszard Woźniak 1998–2001
 • Bronisław Grzegorz Karpiński 2006 – XI 2014

W mieście znajduje się Starostwo Powiatowe oraz sąd rejonowy.

Mieszkańcy Kamienia Pomorskiego wybierają parlamentarzystów z okręgów wyborczych z siedzibą komisji w Szczecinie, a posłów do Parlamentu Europejskiego z okręgu wyborczego nr 13.

Miasta partnerskie

 • Lünen Niemcy
 • Porvoo Finlandia
 • Bromölla Szwecja
 • Torgelow Niemcy
 • Kowary Polska