Poprzednia

ⓘ Andrzej Jaeschke
Andrzej Jaeschke
                                     

ⓘ Andrzej Jaeschke

Andrzej Jaeschke – polski polityk, politolog, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, senator V kadencji.

                                     

1. Życiorys

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 1976. W 1981 obronił na tej uczelni doktorat z nauk politycznych i podjął pracę w krakowskiej Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej. W 1996 habilitował się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, na podstawie pracy Myśl społeczno-polityczna Zygmunta Zaremby w latach 1916–1967. W 2003 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. W Akademii Pedagogicznej w Krakowie objął funkcję dyrektora Instytutu Politologii i kierownika Zakładu Współczesnych Systemów Politycznych; w 1997 został wicedyrektorem Instytutu Badań Społecznych i Międzynarodowych w Warszawie, a w 2000 wykładowcą w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. W latach 1996–1998 był członkiem Rady Nadzorczej Banku Przemysłowo-Handlowego.

Jego zainteresowania zawodowe obejmują nauki polityczne i nauki o prawie, szczególnie historię doktryn politycznych i prawnych, prawo konstytucyjne, prawo rodzinne, prawo oświatowe, prawo międzynarodowe. Ogłosił kilkadziesiąt publikacji naukowych, w tym trzy książki.

Do 1990 był członkiem PZPR. Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego, działacz Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W latach 1994–2001 był radnym rady miasta Krakowa, w której przewodniczył Komisji Praworządności 1994–1996. W SLD pełnił funkcję małopolskiego rzecznika dyscypliny partyjnej, został następnie wiceprzewodniczącym partii oraz członkiem rady programowej Lewicy i Demokratów. W latach 2001–2005 z ramienia SLD zasiadał w Senacie, reprezentując okręg krakowski, był zastępcą przewodniczącego Komisji Ustawodawstwa i Praworządności.

W 2005 nie ubiegał się o reelekcję. W przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007 bez powodzenia kandydował do Sejmu z listy koalicji LiD. W 2008 zasiadł w komisji etyki SLD wcześniej był jednym z wiceprzewodniczących partii.

Żonaty, ma syna Rafała.