Poprzednia

ⓘ Nowosybirski Techniczny Uniwersytet Państwowy
Nowosybirski Techniczny Uniwersytet Państwowy
                                     

ⓘ Nowosybirski Techniczny Uniwersytet Państwowy

Nowosybirski Techniczny Uniwersytet Państwowy – jeden z największych technicznych uniwersytetów w Federacji Rosyjskiej, utworzony w 1953 roku w Nowosybirsku jako Instytut Elektrotechniczny. Od 1992 roku uczelnia o statusie uniwersytetu.

                                     

1. Historia

Początki Uniwersytetu Technicznego podobne są do innej uczelni z tego samego miasta, Nowosybirskiego Uniwersytetu Państwowego. II wojna światowa w znaczącym stopniu wpłynęła na rozwój Nowosybirska. W mieście skoncentrowano wielkie zakłady przemysłowe, a liczba ludności podwoiła się. Sprawiło to, że zaczęło pojawiać się zapotrzebowanie na tworzenie wyższych uczelni, szczególnie o znaczeniu technicznym, które mogłyby dostarczać wyspecjalizowanej kadry pracowniczej dla przemysłu. 19 sierpnia 1950 roku sowiecki przywódca Józef Stalin podpisał dekret o utworzeniu w Nowosybirsku Instytutu Elektrotechnicznego. Pod budowę kompleksu budynków dla instytutu przeznaczono prawie 20 hektarów na lewym brzegu Obu. Po fazie przygotowawczej i budowie pierwszych obiektów, 1 września 1953 roku zainaugurowano działalność instytutu. Dzielił się wówczas on na dwa wydziały: Radiotechniczny i Elektromechaniczny. Naukę rozpoczęło 150 studentów, po 75 na każdym z wydziałów. Kadra naukowa liczyła 11 pracowników naukowych i 7 pracowników technicznych. W 1955 roku rektorem uczelni został Gieorgij Pawłowicz Łyszczyński, który miał kierować uczelnią aż do roku 1989. W 1974 roku został on doktorem honoris causa Politechniki Śląskiej. Wkrótce uniwersytet nawiązał współpracę z innymi instytucjami naukowymi działającymi na terenie nowosybirskiego Akademgorodoku.

W 1964 roku otwarto pierwsze centrum komputerowe i zaczęto wdrażać wykorzystywanie komputerów oraz inżynierii komputerowej w procesach badawczo-edukacyjnych. Instytut nawiązał stosunki z uczelniami poza granicami Związku Sowieckiego: od 1968 roku ze wspomnianą Politechniką Śląską, a od 1972 roku z Wyższą Szkołą Techniczną obecnie Uniwersytetem Technicznym w Karl-Marx-Stadt obecnie Chemnitz. Systematycznie rosła liczba studentów. W 1971 roku ich liczba wynosiła 12 913, a w 1980 roku już 15 610. Już wówczas władze starały się o przekształcenie Instytutu Elektrotechnicznego w pełnoprawny uniwersytet, ale ich starania zawodziły. Dopiero w kwietniu 1992 roku uczelnia spełniła wymogi władz, uzyskała certyfikat i została przekształcona w Nowosybirski Techniczny Uniwersytet Państwowy. Jeszcze przed transformacją uczelni odbyły się pierwsze demokratyczne wybory rektora, którym został Anatolij Wostrikow. 17 listopada 2000 roku uniwersytet wizytował rosyjski prezydent Władimir Putin,

                                     

2. Uniwersytet obecnie

18 września 2002 roku rektor Anatolij Wostrikow podpisał w Bolonii tzw. Magna Charta Universitatum, tym samym rozpoczynając wdrażanie na uniwersytecie tzw. procesu bolońskiego. Od 2004 roku uniwersytet dysponuje nowoczesnym ośrodkiem sportowo-rekreacyjnym tzw. Pałacem Sportu. Obecnie w skład uniwersyteckie kompleksu naukowego wchodzi 21 budynków o powierzchni 233.697 metrów kwadratowych. Funkcję rektora od 2005 roku pełni Nikolaj Pustowoj. Biblioteka uniwersytecka gromadzi w swych zbiorach ponad milion pozycji, działa także muzeum uniwersyteckie. Od początku swego istnienia uczelnię opuściło około 75 tysięcy absolwentów.

                                     

3. Wydziały

 • Wydział Fizyki
 • Wydział Matematyki Stosowanej i Informatyki
 • Wydział Prawa
 • Wydział Mechatroniki i Automatyki
 • Wydział Nauk Humanistycznych
 • Wydział Automatyki i Inżynierii Komputerowej
 • Wydział Radioelektroniczny
 • Wydział Lotnictwa
 • Wydział Mechaniczno-Technologiczny
 • Wydział Energetyki
 • Wydział Biznesu

Użytkownicy również szukali:

co mam studiować, jakie są studia, stanowisko doktoranta na rosyjskiej uczelni, studia po szkole średniej, studia społeczne,

...
...
...