Poprzednia

ⓘ Lista mierniczych przysięgłych w Polsce
                                     

ⓘ Lista mierniczych przysięgłych w Polsce

Lista mierniczych przysięgłych w Polsce. Z uwagi na to, że obecnie zawód mierniczego przysięgłego nie istnieje, lista mierniczych przysięgłych jest zamknięta. Większość nazwisk widnieje w dwóch głównych publikacjach rządowych.

Nazwiska mierniczych przysięgłych którzy zdobyli tytuł zdali egzamin w okresie od dnia 1 września 1932 roku do 31 sierpnia 1939 roku, a nawet w okresie powojennym do 1950 roku, znajdują się w Wojewódzkich Dziennikach dla poszczególnych województw, z lat 1932 do 1950.

                                     

1. Broszura z 1932 r.

Broszura Ministerstw Spraw Wewnętrznych wydana w 1932 r. pt. Wykaz mierniczych przysięgłych upoważnionych w myśl ustawy z dnia 15 lipca 1925 roku, do wykonywania prac mierniczych na obszarze całego państwa zawiera 833 nazwiska mierniczych przysięgłych, który otrzymali ten tytuł do 1 września 1932 r. Podane były nie tylko nazwiska osób, ale również siedziby ich biur i daty złożenia przysięgi. Rozmieszczenie biur wyglądało następująco według ówczesnego podziału administracyjnego:

 • kieleckie – 46
 • śląskie – 35
 • pomorskie – 14
 • krakowskie – 79
 • stanisławowskie – 34
 • warszawskie – 40
 • poleskie – 21
 • tarnopolskie – 41
 • lubelskie – 51
 • lwowskie – 131
 • nowogródzkie – 14
 • białostockie – 52
 • wileńskie – 33
 • poznańskie – 36
 • wołyńskie – 43
 • łódzkie – 33

oraz dodatkowo:

 • Komisariat Rządu m.st. Warszawy – 130
                                     

2. Wykaz z 1947 r.

Stan ilościowy pozostałych przy życiu mierniczych przysięgłych, próbowano określić sporządzając Wykaz czynnych biur mierniczych przysięgłych w poszczególnych województwach R. P. według stanu na dzień 31 grudnia 1947 roku. zm. D. U. GUPK 6/48, 1/49, 9/49. Stan uzupełniono na 30 czerwca 1949 r. Była to ostatnia urzędowa publikacja na temat biur mierniczych przysięgłych.

Według tego spisu, ujawniło się ogółem 527 mierniczych przysięgłych. Rozmieszczenie biur mierniczych przysięgłych w podziale na nowe województwa, przedstawiało się następująco:

 • rzeszowskie – 21
 • pomorskie – 16
 • gdańskie – 42
 • śląsko-dąbrowskie – 38
 • poznańskie – 37
 • białostockie – 19
 • lubelskie – 37
 • krakowskie – 73
 • kieleckie – 45
 • olsztyńskie – 5
 • warszawskie – 34
 • szczecińskie – 10
 • łódzkie – 25
 • wrocławskie – 20

oraz dodatkowo:

 • m. Łódź – 18
 • m.st. Warszawa – 87