Poprzednia

ⓘ Towarzystwo ku Ulepszaniu Hodowli Koni, Bydła i Owiec w Wielkim Księstwie Poznańskim
                                     

ⓘ Towarzystwo ku Ulepszaniu Hodowli Koni, Bydła i Owiec w Wielkim Księstwie Poznańskim

Towarzystwo ku Ulepszaniu Hodowli Koni, Bydła i Owiec w Wielkim Księstwie Poznańskim - nieistniejące towarzystwo o charakterze sportowym, pierwsze w Poznaniu towarzystwo jeździeckie, organizacja, która praktycznie zapoczątkowała zinstytucjonalizowany sport jeździecki na ziemiach polskich.

Profesjonalny sport jeździecki dotarł do Wielkopolski w 1839 z Wielkiej Brytanii, za pośrednictwem Niemiec, a zatem dziesięć lat po Berlinie i dwa lata przed Warszawą. Towarzystwo założono już rok wcześniej, ale nie działało ono w 1838 aktywnie na polu jeździectwa. Inicjatorem powstania był naczelny prezes Wielkiego Księstwa Poznańskiego - Edward von Flottwell, który zamierzał w ten sposób zjednać sobie część umiarkowanej szlachty lojalnej wobec pruskiej władzy i podnieść poziom kultury rolnej na obszarze Wielkopolski.

Do towarzystwa należeli zarówno Niemcy, jak i Polacy. Pierwszym prezesem został Seweryn Ostrowski - porucznik jazdy poznańskiej w powstaniu listopadowym, działacz Wiosny Ludów. Drugim był pułkownik Willisen Niemiec. W 1838 Towarzystwo liczyło 545 członków, w 1849 - 667, a potem liczba ta zaczęła topnieć. W zarządzie na 13 miejsc, 11 obejmowali Polacy. Do członków Towarzystwa należał m.in. Dezydery Chłapowski.

Towarzystwo organizowało latem czerwiec lub lipiec wyścigi konne biegi płaskie i z przeszkodami, podczas których sędziami byli znaczący obywatele miasta i Księstwa obu narodowości, m.in. Hipolit Cegielski.

Wydarzenia Wiosny Ludów znacząco pogorszyły stosunki między Polakami i Niemcami w Księstwie. Liczba członków Towarzystwa i organizowanych zawodów zaczęła stopniowo maleć, a po 1863 powstanie styczniowe w Królestwie Polskim, w ogóle ich zaniechano. Tradycje jeździeckie w Poznaniu przejąło założone w 1879 Posener Renverein o obliczu znacznie bardziej progermańskim.