Poprzednia

ⓘ Bernard Drzęźla
Bernard Drzęźla
                                     

ⓘ Bernard Drzęźla

Ukończył studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach 1965 i podjął pracę na tej uczelni. Studiował ponadto matematykę na Uniwersytecie Wrocławskim w trybie zaocznym. W 1971 obronił doktorat z zakresu nauk technicznych, w 1979 habilitował się, w 1991 otrzymał tytuł naukowy profesora. Odbył staże w wielu kopalniach zagłębia górnośląskiego. Był dyrektorem Instytutu Eksploatacji Złóż Politechniki Śląskiej, prodziekanem i dziekanem Wydziału Górnictwa i Geologii. Prowadził wykłady na uczelniach poza Polską, otrzymał tytuły doktora honoris causa lub profesora honorowego trzech zagranicznych uczelni technicznych. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Society of Mining Professors, Akademii Nauk Technicznych Ukrainy, był wiceprzewodniczącym Komitetu Górnictwa PAN. Należał także do Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W pracy naukowej specjalizował się w geomechanice i geofizyce górniczej, szczególnie problematyce minimalizacji oddziaływania deformacji i wstrząsów indukowanych przez górnictwo na obiekty powierzchni oraz projektowaniu kopalń i restrukturyzacji górnictwa. Ogłosił ponad 200 publikacji naukowych.

Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w podzespole ds. górnictwa. Należał do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, z ramienia tej partii zasiadał w Senacie w latach 2001–2005, będąc wybranym w okręgu rybnickim. W 2004 bez powodzenia kandydował do Parlamentu Europejskiego. W 2005 nie został ponownie wybrany do Senatu.

Był żonaty, miał dwie córki Ewę i Justynę.