Poprzednia

ⓘ Krajowe Ramy Kwalifikacji
                                     

ⓘ Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego – zrozumiały w kontekście krajowym i międzynarodowym opis kwalifikacji zdobywanych w systemie szkolnictwa wyższego w danym kraju.

Kwalifikacje są opisane w języku efektów kształcenia, które z kolei są opisane w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Studenci zdobywają kwalifikacje na trzech poziomach i w dwóch profilach.

                                     

1. Poziomy kwalifikacji

odpowiadają:

  • uzyskaniu – w wyniku ukończenia studiów drugiego stopnia – tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego,
  • uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
  • uzyskaniu – w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia – tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego,
                                     

2. Krajowe Ramy Kwalifikacji w Europie

Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego istniały przed konferencją w Bergen we Francji i Wielkiej Brytanii. We Francji Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Répertoire national des certifications professionnelles wprowadzono na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 stycznia 2002 i dekretu nr 2002-617 z dnia 26 kwietnia 2002. W Anglii, Walii i Irlandii Północnej Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Framework for Higher Education Qualifications zostały wprowadzane w 2001. W tym samym roku został przyjęty Szkocki System Punktów i Kwalifikacji. Krajowe Ramy Kwalifikacji Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse zostały również w pełni wdrożone w Niemczech, ich kształt uzgodniły w dniu 21 kwietnia 2005 Konferencja Rektorów Niemieckich i Stała Konferencja Ministrów Edukacji i Kultury Landów w Republice Federalnej Niemiec oraz Federalne Ministerstwo Edukacji i Nauki. W Norwegii wprowadza się Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 marca 2009 r. Jej pełne wdrożenie przewiduje się do końca 2012 r.