Poprzednia

ⓘ Mirosław Maj
Mirosław Maj
                                     

ⓘ Mirosław Maj

Mirosław Piotr Maj – polski ekspert bezpieczeństwa teleinformatycznego, ekspert Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, współpracownik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wieloletni kierownik CERT Polska, fundator i prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz współzałożyciel i wiceprezes zarządu ComCERT SA, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

                                     

1. Życiorys

Ukończył Uniwersytet Warszawski w 1995 roku.

W latach 1995–2010 był związany z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową, gdzie od 1996 roku był członkiem Zespołu Bezpieczeństwa oraz zespołu CERT NASK później nazwanego CERT Polska, a następnie, w latach 2001–2010 kierował zespołem CERT Polska, inicjując zmianę jego nazwy i szerszą formułę działania. W tym okresie blisko współpracował z Krzysztofem Silickim.

Był wielokrotnym członkiem komitetu programowego konferencji FIRST Forum of Incident Response and Security Teams i reprezentantem CERT Polska w inicjatywie "TERENA TF-CSIRT” i Trusted Introducer, w ramach której jest jednym z trzech ekspertów w Europie uprawnionych do akredytacji i certyfikacji zespołów reagujących. Od 2004 roku Mirosław Maj pełnił funkcję polskiego "oficera łącznikowego” liaison officer Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA oraz jest członkiem grupy ekspertów ENISA zajmujących się współpracą pomiędzy zespołami reagującymi typu CERT oraz zasadami powiadamiania w reakcji na przypadki naruszenia bezpieczeństwa w sieci Internet. Jest współautorem wielu opracowań ENISA z powyższych dziedzin.

W 2011 roku zainicjował powstanie zespołu CERT PLIX przy największym polskim punkcie wymiany ruchu sieciowego – PLIX oraz został jego dyrektorem.

W okresie od 16 stycznia 2017 roku do 9 stycznia 2018 roku był doradcą w Gabinecie Politycznym Ministra Obrony Narodowej. Doradzał w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wraz z zespołem współpracowników opracował "Koncepcję Rozwoju Zdolności Resortu Obrony Narodowej do Działań w Cyberprzestrzeni”.

Obecnie Mirosław Maj jest prezesem Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń i wiceprezesem zarządu ComCERT SA, którą prowadzi wspólnie z Tomaszem Chlebowskim.

Ponadto Mirosław Maj jest wykładowcą w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie gdzie prowadzi wykłady: Bezpieczeństwo Sieci Bezprzewodowych na Wydziale Informatyki w Warszawie, na Międzywydziałowych Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego gdzie prowadzi wykłady na temat: Bezpieczeństwo informacji – ochrona przed cyberterroryzmem w ramach studiów "Społeczeństwo Informacyjne. Inteligentne Miasto” oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie prowadzi wykład p.t. Zarządzanie incydentami naruszającymi bezpieczeństwo teleinformatyczne. Jest trenerem i współtwórcą programu szkoleniowego TRANSITS, przeznaczonego dla członków zespołów reagujących typu CERT.

Od czerwca 2012 roku jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma/informatora CIIP focus wydawanego wspólnie przez Fundację Bezpieczna Cyberprzestrzeń i Wydział Ochrony Infrastruktury Krytycznej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

                                     

2. Dorobek

Aktywnie uczestniczył w budowaniu nowych CERT-ów w Polsce i zagranicą, również szkoląc pracowników tych zespołów w tym polski CERT rządowy i wojskowy. Koordynował NATO-owski projekt CLOSER, dzięki któremu powstało wiele nowych CERT-ów w krajach postsowieckich.

Był inicjatorem współpracy pomiędzy zespołami bezpieczeństwa w Polsce – ABUSE Forum oraz aktywnym współorganizatorem najstarszej polskiej konferencji poświęconej bezpieczeństwu IT – SECURE. Ściśle współpracuje z administracją państwową, między innymi jako członek zespołu pracującego nad Rządowym Programem Ochrony Cyberprzestrzeni. Od lat aktywnie współpracuje z europejską agencją ENISA, pracując w jej grupach roboczych oraz przygotowując materiały szkoleniowe i analityczne.

Jest autorem opracowań i publikacji z dziedziny bezpieczeństwa IT i prelegentem na wielu konferencjach w kraju i zagranicą. Interesuje się szczególnie tematyką związaną z klasyfikacją i statystykami naruszeń bezpieczeństwa w sieci, współpracą ośrodków bezpieczeństwa, procedurami działania zespołów reagujących, działalnością uświadamiającą, ochroną infrastruktury krytycznej i zwalczaniem nielegalnych treści w sieci.

Mirosław Maj był w 2014 roku inicjatorem powołania Polskiej Obywatelskiej Cyberobrony – stowarzyszenia, którego celem jest wykorzystanie wiedzy i doświadczenia specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa w polskim narodowym systemie obronnym.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...