Poprzednia

ⓘ Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
                                     

ⓘ Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego – jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego powstały w 2001 roku w wyniku połączenia rzeszowskiej filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z Wydziałem Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Kształci studentów na trzech kierunkach, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Na podstawie rankingu stworzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, według danych z roku 2013, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego znalazł się na trzecim miejscu w Polsce, wyprzedzając między innymi Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski. Spośród absolwentów tego Wydziału z roku 2012 do egzaminu na aplikacje przystąpiło 387 osób, z czego liczba osób z wynikiem pozytywnym to 218.

Wydział Prawa i Administracji jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajduje się 7 katedr, 12 zakładów. W kwietniu 2016 roku było zatrudnionych 90 pracowników naukowo-dydaktycznych. Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową.

Według stanu na 2012 rok na wydziale studiuje łącznie 3327 studentów w tym 2243 na studiach dziennych, 1084 na studiach zaocznych.

                                     

1. Historia

Początki obecnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego związane są ściśle z powstaniem w Rzeszowie w latach 50. XX wieku punktu konsultacyjnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na którym kształcono studentów m.in. w ramach Zaocznego Zawodowego Studium Administracyjnego. W 1969 roku powstało magisterskie Zaoczne Studium Administracji, przekształcone następnie w zaoczne studia administracyjne. Od 1964 roku Wydział Prawa UMCS prowadził 5 letnie zaoczne magisterskie studia prawnicze dla pracujących z punktem konsultacyjnym w Rzeszowie, który został przekształcony w filię UMCS w 1969 roku. W jej ramach z czasem utworzono dwa wydziały: prawa i administracji oraz ekonomii.

W 2001 roku powstał Uniwersytet Rzeszowski z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej z innymi rzeszowskimi filiami krakowskich i lubelskich uczelni. W wyniku tego procesu Wydział Prawa i Administracji Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie został jedną z jednostek organizacyjnych nowego polskiego uniwersytetu. Otrzymał on nazwę Wydziału Prawa, która została zamieniona kilka lat później na Wydział Prawa i Administracji po uruchomieniu studiów na kierunku: europeistyka. 1 października 2014 uruchomiono na wydziale studia II stopnia magisterskie uzupełniające na kierunku: administracja.

                                     

2. Władze 2016–2020

 • Dziekan: dr hab. Elżbieta Feret prof. UR
 • Prodziekan ds. Nauki: dr hab. Monika Klejnowska prof. UR
 • Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych i Studentów: dr Dorota Semków
 • Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych: dr Paweł Majka
                                     

3. Poczet dziekanów

 • Od 2016: dr hab. Elżbieta Feret prof. UR – prawnik prawo finansowe
 • 2001–2008: prof. dr hab. Jan Łukasiewicz – prawnik nauka administracji, prawo administracyjne
 • 2008–2016: prof. dr hab. Stanisław Sagan – prawnik prawo konstytucyjne, ustroje państw europejskich
                                     

4. Kierunki kształcenia

Wydział kształci studentów na jednolitych studiach magisterskich 5 letnie, studiach I stopnia licencjackich – 3-letnich i magisterskich uzupełniających 2 letnie. Do wyboru są następujące kierunki:

 • prawo – jednolite studia magisterskie,
 • administracja – studia I stopnia licencjat, studia II stopnia magisterskie uzupełniające.
                                     

5. Struktura organizacyjna

 • Katedra Prawa Publicznego,
 • Katedra Historii Prawa i Studiów Europejskich,
 • Zakład Komunikacji Społecznej i Prawa Prasowego,
 • Zakład Prawa Karnego Procesowego,
 • Zakład Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego,
 • Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego,
 • Zakład Ekonomii i Podstaw Zarządzania,
 • Zakład Prawa Karnego,
 • Katedra Prawa Konstytucyjnego,
 • Zakład Prawa Policyjnego,
 • Zakład Postępowania karnego,
 • Katedra Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych,
 • Katedra Nauki Administracji,
 • Zakład Nauk o Bezpieczeństwie i Kryminalistyki,
 • Zakład Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
 • Zakład Prawa Finansowego.
 • Katedra Instytucji Prawnych i Praw Człowieka,
 • Katedra Ustrojów Państw Europejskich,
 • Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Rzymskiego,