Poprzednia

ⓘ Granica brandenbursko-polska
                                     

ⓘ Granica brandenbursko-polska

Granica brandenbursko-polska – granica dzieląca terytoria Królestwa Polskiego i Marchii Brandenburgii w latach 1249–1252 do 1701 roku.

                                     

1. Historia

Granica powstała w okresie rozbicia dzielnicowego, kiedy to Brandenburgia zawładnęła ziemią lubuską w latach 1249–1252.

W 1320 roku granica biegła od styku granic Śląska ks. głogowskie, Wielkopolski i Brandenburgii na zachód od Kargowej w kierunku północnym na zachód od Międzyrzecza i Skwierzyny. Po dojściu do Warty przybierała kierunek północno-wschodni, początkowo równolegle do Noteci na południe od Santoku i Drzenia, następnie od Wielenia po Ujście opierała się o Noteć. Potem biegła w kierunku północnym korytem Gwdy i na północ od Złotowa dochodziła do styku granic Polski, Brandenburgii i Pomorza ks. wołogoskie.

Po włączeniu do Polski powiatu wałeckiego w 1368 roku i zhołdowaniu Santoka 1365–1370 granica przesunęła się na zachód i podzielona została na dwa odcinki rozdzielone terytorium pomorskim. Biegła od styku granic Śląska w kierunku północnym, na zachód od Międzyrzecza, Skwierzyny i Santoka do styku granic Polski, Brandenburgii i ks. szczecińskiego w okolicach Barlinka. Drugi odcinek granicy brandenburskiej Nowej Marchii biegł początkowo w kierunku wschodnim i po dojściu do Drawy biegł w kierunku północnym do styku granic Polski, Brandenburgii Nowa Marchia i Pomorza na północny zachód od Drahimia.

Po oddaniu w 1402 roku Nowej Marchii w zastaw zakonowi krzyżackiemu granica uległa skróceniu do odcinka od styku granic ze Śląskiem do styku granic Brandenburgii, Nowej Marchii i Polski na południe od Santoka.

W 1466 roku po powrocie Nowej Marchii do Brandenburgii przywrócona została granica sprzed 1402 roku z pozostawieniem Santoka w granicach Brandenburgii.

W 1648 roku na mocy traktatu westfalskiego Brandenburgia zajęła Pomorze i tym samym wydłużyła się granica polsko-brandenburska – dołączył odcinek dawnej granicy Polski z księstwem słupskim, do Morza Bałtyckiego w okolicy Łeby.

W 1657 roku do Brandenburgii włączono Bytów i Lębork, a w 1668 roku Drahim.

Od 1618 margrabiowie brandenburscy przejęli lenno pruskie.

Na mocy traktatów welawsko-bydgoskich w 1657 roku lenne Księstwo Pruskie stało się suwerenne i wydłużyła się granica polsko-brandenburska o dawną granicę Polski z lennym Księstwem Pruskim.

Granica przestała istnieć w 1701 roku po koronacji elektora Fryderyka Wilhelma na króla w Prusach, a Brandenburgia stała się prowincją nowego królestwa.

Dawna granica w 1815 roku stał się granicą pomiędzy pruskimi prowincjami, Brandenburgią, Pomorzem a regionem Poznańskim i Prusami Zachodnimi.

                                     
  • Saksonią. We wczesnym średniowieczu przebiegała przez region zachodnia granica osadnictwa słowiańskiego. Zamieszkiwali tu m.in. Koledzice, Chudzicy, Nieletycy
  • lipca między 1171 a 1175 księżniczka polska margrabina brandenburska z dynastii Piastów. Córka księcia Polski Bolesława III Krzywoustego i Salomei z
  • absolutyzmu w jego realnej postaci oraz idącą za tym budowę potęgi państwa brandenbursko - pruskiego, a ściślej, wyrwanie go z pozycji nieliczącego się kraju
  • latach 1373 - 1415 wraz z Marchią Brandenburską znajdowało się pod panowaniem Królestwa Czech. W 1701 znalazło się w granicach Prus, a w 1871 Niemiec. W 1713
  • walkę z Augustem II Mocnym i carem Piotrem I Wielkim, wypędzenie z granic Polski Augusta II Mocnego wraz z jego stronnikami i zmuszenie go do abdykacji
  • polska szlachcianka Ewa Smal polska montażystka filmowa Bernard Szczęsny polski żołnierz podziemia, burmistrz Wejherowa Zbigniew Tilgner polski
  • współczesnej wschodniej granicy Polski Zgodnie z art. 1 powyższej umowy granica państwowa między Rzecząpospolitą Polską a ZSRR miała być ustalona wzdłuż
  • 1324 ponowne włączenie miasta do Marchii Brandenburskiej 1326 w okolice miasta dociera najazd króla Polski Władysława I Łokietka XIV - XV w. przynależność
  • 1355, przesuwając zachodnią granicę państwa do Wolnego Miasta Norymbergi i księstwa biskupiego Bambergu. Tym samym w granicach Czech znalazła się niemal

Użytkownicy również szukali:

wjazd do polski z ukrainy,

...
...
...