Poprzednia

ⓘ Odznaczeni Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (III Rzeczpospolita)
Odznaczeni Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (III Rzeczpospolita)
                                     

ⓘ Odznaczeni Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (III Rzeczpospolita)

Lista osób odznaczonych Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski w okresie III Rzeczypospolitej – obejmuje damy i kawalerów Orderu Odrodzenia Polski I klasy, którym został on przyznany na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w okresie III RP. Każdy Prezydent RP jest z urzędu również kawalerem Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski.

Order Odrodzenia Polski został ustanowiony w 1921. Jest nadawany za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu osobom, które zasłużyły się Polsce zwłaszcza poprzez wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami. Krzyż Wielki jest najwyższą klasą tego orderu, w precedencji polskich odznaczeń III RP zajmuje drugie miejsce wśród odznaczeń cywilnych po Orderze Orła Białego. Order ten nadaje w formie ogłaszanego w Monitorze Polskim postanowienia Prezydent RP, przy czym obowiązek publikacji tych decyzji wprowadziła dopiero ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.

Prezydent RP z tytułu swego wyboru na ten urząd staje się kawalerem Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Wielkim Mistrzem Orderu i przewodniczącym Kapituły Orderu Odrodzenia Polski. Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski może być nadany obywatelom polskim, jak również cudzoziemcom za zasługi położone dla Rzeczypospolitej Polskiej lub jej obywateli, a także stosownie do zwyczajów międzynarodowych – do 2014 KW OOP przyznano cudzoziemcom sześciokrotnie.

Użytkownicy również szukali:

krzyż kawalerski orderu odrodzenia polski przywileje, krzyż oficerski orderu odrodzenia polski lista odznaczonych,

...
...
...