Poprzednia

ⓘ Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości
                                     

ⓘ Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości

Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości - dokument rządowy, w randze rozporządzenia, wydawany na podstawie polskiego Prawa telekomunikacyjnego określający przeznaczenie dla poszczególnych służb radiokomunikacyjnych częstotliwości lub zakresów częstotliwości oraz ich użytkowanie. Częstotliwości mogą być użytkowane jako:

  • cywilno-rządowe.
  • rządowe;
  • cywilne;

Krajową Tablicę Przeznaczeń Częstotliwości określa Rada Ministrów realizując politykę państwa w zakresie gospodarki zasobami częstotliwości, spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej oraz telekomunikacji, z uwzględnieniem międzynarodowych przepisów radiokomunikacyjnych, oraz wymagań dotyczących:

  • zapewnienia warunków dla harmonijnego rozwoju służb radiokomunikacyjnych oraz dziedzin nauki i techniki, wykorzystujących zasoby częstotliwości,
  • obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego
  • wdrażania nowych, efektywnych technik radiokomunikacyjnych,

– kierując się koniecznością zachowania jej aktualności.

Polska Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości spełnia wymagania wynikające z międzynarodowego Regulaminu Radiokomunikacyjnego, jak i z europejskich przeznaczeń częstotliwości ECA European Common Allocation, opublikowanych w raportach CEPT/ECC. Jest uaktualniana przeważnie po opublikowaniu zmian wprowadzanych podczas kolejnych Światowych Konferencji Radiokomunikacyjnych WRC.