Poprzednia

ⓘ Zbigniew Drążkowski
                                     

ⓘ Zbigniew Drążkowski

Pochodzi z Kaszub, studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1989 zaangażowany w działalność społeczną i charytatywną. Po powrocie z pracy zarobkowej w Szwajcarii zakupił ziemię w Krężnicy Jarej. W 1990 współtworzył Fundację Między Nami, której został prezesem zarządu i dyrektorem. Organizacja ta zajęła się tworzeniem wspólnot dla osób upośledzonych umysłowo czy bezdomnych, a także prowadzeniem warsztatów terapii zajęciowej. Na jej cele Zbigniew Drążkowski przeznaczył zakupioną nieruchomość, gdzie po pozyskaniu kilkuset darczyńców zaczął powstawać pierwszy dom wspólnotowy. W 1991 nawiązał kontakty z władzami międzynarodowej organizacji Emaus, wkrótce prowadzona przez niego fundacja zaczęła wdrażać ekonomiczne zasady tego ruchu, prowadząc działalność w zakresie zbierania używanych przedmiotów i ich odsprzedaży. W 1995 Zbigniew Drążkowski doprowadził do zarejestrowania Stowarzyszenia Emaus, pierwszej wspólnoty w Europie Środkowo-Wschodniej, które w regionie doprowadziło do powstania trzech domów. W 2009 został prezesem spółdzielni socjalnej Emaus będącej jednym z projektów prowadzonych przez wcześniej powołane organizacje.

W 2011 prezydent Bronisław Komorowski odznaczył ich Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski.