Poprzednia

ⓘ Instytut Architektury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
                                     

ⓘ Instytut Architektury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie

Instytut Architektury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Posiada uprawnienia do nadawania tytułu zawodowego inżyniera. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z architekturą środowiskową i projektowaniem zrównoważonym. Instytut zasadniczo oferuje studia techniczne na kierunku architektura i urbanistyka o specjalnościach: architektura środowiskowa oraz konserwacja i ochrona zabytków. Kształci on studentów na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych. Aktualnie zatrudnionych jest 16 pracowników naukowo-dydaktycznych, z czego 2 na stanowisku profesora zwyczajnego, 4 profesorów nadzwyczajnych z tytułami naukowymi doktora habilitowanego i doktora, 5 wykładowców ze stopniem naukowym doktora i magistra oraz 5 asystentów z tytułami magistra i inżyniera.

W roku akademickim 2011/2012 na instytucie studiowało łącznie 540 studentów z czego 350 w trybie dziennym i 190 w trybie zaocznym. Siedzibą instytutu jest Collegium Artium przy ul. Obrońców Tobruku 5. Budynek ten o łączne powierzchni 1507 m² mieście w sobie dziekanat Instytutu Architektury, 2 aule na 269 miejsc, 5 sal seminaryjno-ćwiczeniowych na 136 miejsc, 5 pracowni laboratoryjnych na 76 miejsc oraz laboratorium mikroskopowe na 4 miejsca. Dawniej w gmachu mieścił się Klub Garnizonowy i Kino Dąbrowszczak.

Niestety w dniu dzisiejszym odszedł od Nas prof. Jacek Włodarczyk.

                                     

1. Historia

Instytut Architektury powstał jako jedna z pierwszych sześciu jednostek naukowo-dydaktycznych nyskiej wyższej szkoły zawodowej w 2001 roku z inicjatywy ówczesnego pierwszego rektora tej uczelni oraz jej współtwórcy prof. dra hab. Ryszarda Knosali. Poparcie dla tej idei wyrazili pracownicy Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej oraz Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W ciągu kolejnych kilku lat pozyskano także pracowników naukowych z Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W roku akademickim 2003/2004 po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji Narodowej wprowadzono pierwszą specjalizację na kierunku architektura i urbanistyka, którą była architektura środowiskowa. W roku akademickim 2008/2009 w Instytucie Architektury wprowadzono nową specjalność: konserwacja i ochrona zabytków, którą przejęto po zlikwidowanym w 2008 roku Instytucie Konserwacji Zabytków.

                                     

2. Pracownicy

W Instytucie Architektury PWSZ w Nysie zatrudnionych jest obecnie 16 pracowników naukowo-dydaktycznych, z czego 2 na stanowisku profesora zwyczajnego, 4 profesorów nadzwyczajnych z tytułami naukowymi doktora habilitowanego i doktora, 5 wykładowców ze stopniem naukowym doktora i magistra oraz 5 asystentów z tytułami magistra i inżyniera.

 • mgr Andrzej Jaworski
 • dr inż. Bogusław Szuba, prof. PWSZ w Nysie
 • mgr Ryszard Szymończyk
 • dr inż. Tomasz Malczyk, prof. PWSZ w Nysie
 • dr Małgorzata Korpała
 • dr inż. Grażyna Lasek
 • mgr inż. Ewa Matras
 • dr inż. Beata Majerska-Pałubicka
 • prof. dr hab inż. Jacek Włodarczyk
 • prof. dr hab. inż. Jan Kubik
 • mgr inż. Michał Kaczmarzyk
 • doc. dr inż. Konrad Dobrowolski
 • dr hab. Monika Kamińska, prof. PWSZ w Nysie
 • mgr inż. Marcin Zdanowicz
 • dr hab. inż. Jan Rabiej, prof. PWSZ w Nysie
                                     

3. Kierunki kształcenia

Instytut Architektury PWSZ w Nysie oferuje kształcenie na kierunku architektura i urbanistyka. Studenci mają do wyboru dwie specjalizacje takie jak:

 • konserwacja i ochrona zabytków
 • architektura środowiskowa

Absolwent 7-semestralnych studiów uzyskują tytuł inżyniera architektury. Pierwsza ze specjalności umożliwia podjęcie pracy w jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, których przedmiotem działalności jest programowanie, projektowanie oraz realizacja obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych. Z kolei absolwenci drugiej z nich mogą ponadto zajmować się projektowaniem związanym z adaptacją i rewitalizacją historycznych obiektów architektonicznych. Dyplomy obu specjalizacji umożliwiają kontynuację studiów na poziomie magisterskim w kraju lub za granicą.

Użytkownicy również szukali:

administracja studia nysa, collegium medicum nysa, pwsz nysa instytut nauk medycznych, pwsz nysa strona tytułową,

...
...
...