Poprzednia

ⓘ Jakość kształcenia
                                     

ⓘ Jakość kształcenia

Jakość kształcenia – ciągły proces wartościowania systemu kształcenia.

Jakość kształcenia jest zazwyczaj pojmowana jako:

 • wyjątkowość lub doskonałość,
 • wartość finansowa,
 • satysfakcja studenta.
 • sprawność w osiągnięciu celu,
 • transformacja, umiejętność dostosowania się do zmieniających się wymagań i potrzeb,
 • perfekcja, zgodność - niewystępowanie usterek,

Jakość kształcenia jest obok wysokości czesnego podstawowym czynnikiem przyciągającym kandydatów na studia. Jest również czynnikiem konkurencji, rozumianej jako rywalizacja między instytucjami edukacyjnymi o realizację własnych interesów na drodze przedstawiania oferty atrakcyjniejszej od ofert innych uczelni. Postrzeganą jakość kształcenia można obliczyć, wykorzystując dwa wskaźniki: pozycjonowania cenowego oraz presji konkurencyjnej. Uzyska się wówczas jeden z czterech układów rankingu wskaźników:

 • wysoki ranking pozycjonowania cenowego i wysoki presji konkurencyjnej. Oznacza to wysoką postrzeganą jakość studiów studia są drogie a mimo to mają wielu studentów
 • niski ranking pozycjonowania i niski presji, oznacza kształcenie tanie i masowe lub tanie o małej liczbie studentów. W obu przypadkach wskazywać to może na niską postrzeganą jakość studiów.
 • wysoki ranking pozycjonowania i niski presji. Oznacza to kształcenie na kierunku niszowym lub zbyt wysoko ustalone czesne
 • niski ranking pozycjonowania i wysoki presji konkurencyjnej. Oznacza to relatywnie tanie studia o silnej presji konkurencyjnej będącej zazwyczaj skutkiem niewłaściwego ustalenia cen w stosunku do konkurencji
                                     

1. Systemy zapewnienia jakości kształcenia

Rozróżnia się wewnętrzne i zewnętrzne systemy zapewnienia jakości kształcenia.

 • Wewnętrzne systemy zapewnienia jakości kształcenia dotyczą kontroli i podnoszenia jakości wewnątrz szkoły wyższej.
 • Zewnętrzne systemy zapewnienia jakości kształcenia dotyczą zagwarantowania polepszania wyników działalności szkół wyższych lub jakości programów nauczania przez interwencję instytucji nadrzędnej.
                                     

2. Formy oceny jakości kształcenia

Ocena jakości szkolnictwa wyższego odbywa się w ramach zewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia i może przybrać formę oceny:

 • wewnętrznego systemu zapewnienia jakości w ramach oceny systemowej.
 • dyscypliny lub programu kształcenia/kierunku studiów w ramach oceny programowej,
 • uczelni lub jej jednostki w ramach oceny instytucjonalnej,
                                     

3. Instytucje oceniające jakość kształcenia

 • Niemcy: Rada Akredytacyjna Akkreditierungsrat.
 • Wielka Brytania: Agencja do spraw Zapewnienia Jakości Quality Assurance Agency.
 • Włochy: Państwowa Agencja do spraw Oceny Systemu Uniwersyteckiego i Badań Naukowych Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.
 • Polska: Polska Komisja Akredytacyjna.
 • Norwegia: Agencja do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.
 • Hiszpania: Krajowa Agencja do spraw Zapewnienia Jakości i Akredytacji Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación i komisje regionalne tworzące Hiszpańską Sieć Agencji do spraw Zapewniania Jakości w Uniwersytetach Red Española de Agencias de Calidad Universitaria.
 • Szwajcaria: Centrum Akredytacji i Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższych Szkołach Szwajcarskich Organe d´accréditation et d´assurance de qualité des hautes écoles suisses.
 • Francja: Agencja do spraw Oceny Badań i Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym Agence dévaluation de lenseignement supérieur et de la recherche.