Poprzednia

ⓘ Rezerwat przyrody Góra Uszeście
Rezerwat przyrody Góra Uszeście
                                     

ⓘ Rezerwat przyrody Góra Uszeście

Rezerwat przyrody "Góra Uszeście” – stepowy rezerwat przyrody położony na terenie wsi Mielnik w gminie Mielnik. Został utworzony na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1985. Zajmuje powierzchnię 11.98 ha.

Stworzony dla ochrony roślinności kserotermicznej zawierającej w swym składzie szereg gatunków rzadkich i chronionych.

Rezerwat obejmuje dwa najwyższe wzgórza morenowe na Wysoczyźnie Drohiczyńskiej – Duże Uszeście 204 m n.p.m. i Małe Uszeście 174 m n.p.m. Obok muraw występują tu bór mieszany i ciepłolubny las mieszany.

Rezerwat położony jest na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Nurzec, w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Bugu. Nadzór sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Rezerwat nie posiada planu ochrony, obowiązują w nim jednak zadania ochronne, na mocy których obszar rezerwatu podlega ochronie czynnej.

Przez teren rezerwatu wiedzie szlak pieszy stanowiący ścieżkę edukacyjną.