Poprzednia

ⓘ Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego
                                     

ⓘ Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego

 • studia II stopnia
 • studia I stopnia
 • pedagogika
 • studia II stopnia
 • studia I stopnia
 • pedagogika specjalna
 • studia I stopnia
 • pedagogika wczesnej edukacji
 • studia I stopnia
 • praca socjalna

W Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego istnieje 21 specjalności studiów, zatrudnionych jest obecnie 21 profesorów zwyczajnych i doktorów habilitowanych, 51 doktorów oraz 11 magistrów.

                                     

1. Zakłady naukowe

 • Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania
 • Zakład Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych
 • Zakład Pedagogiki Ogólnej
 • Zakład Pedagogiki Specjalnej
 • Zakład Dydaktyki
 • Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą
 • Zakład Teorii Wychowania
 • Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji
 • Zakład Pedagogiki Społecznej
                                     

2. Koła naukowe

 • Koło Naukowe Didasco
 • Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Specjalnej PORTA
 • Koło Naukowe Historyków Edukacji
 • Koło Komunikacji Kreatywnej
 • Koła Naukowe Badaczy Kultur "Na Styku”
                                     
 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego Powstał 1 grudnia 1990. Dziekan: prof. nadzw.
 • umysłowo. Wieloletnia kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego kierownik Studiów dla Pracujących na Wydziale
 • Edukacyjno - Filozoficzny, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej
 • Wychowania i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego w 1977. W 1990 uzyskał stopień doktora
 • habilitowana nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki specjalność: pedagogika profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego Córka Stefanii i Kazimierza Pilchów
 • 16 Instytut Biologii Eksperymentalnej Instytut Biologii Środowiska Wydział Pedagogiki i Psychologii ul. J.K. Chodkiewicza 30 Instytut Pedagogiki Instytut
 • Olsztynie, profesor Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. W 1963 ukończył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
 • teoretyk wychowania, profesor Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, współtwórczyni powojennego środowiska gdańskiej pedagogiki Romana Miller urodziła się
 • pedagogiki w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego na podstawie rozprawy pt. Przejawy postmodernizmu w pedagogice współczesnego
 • Pedagogika specjalna dział pedagogiki którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich