Poprzednia

ⓘ Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
                                     

ⓘ Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – wydział Akademii Górniczo-Hutniczej. Siedziba wydziału znajduje się w budynku D-13 na ul. Gramatyka 8a.

                                     

1. Historia

Wydział powstał w 2001 roku jako Wydział Nauk Społecznych Stosowanych WNSS AGH w miejsce Instytutu Nauk Społecznych, działającego wcześniej w obrębie AGH. Nazwa wydziału została zmieniona na obecną w roku 2008.

                                     

2. Struktura organizacyjna

W skład Wydziału Humanistycznego AGH wchodzą cztery katedry:

 • Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej
 • Pracownia Badania Problemów Starzejących Się Społeczeństw
 • Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej
 • Pracownia Filozofii i Komunikologii
 • Pracownia Badań Współczesnych Form Duchowości
 • Pracownia Aksjologii i Filozofii Społecznej
 • Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii
 • Katedra Politologii i Historii Najnowszej
                                     

3. Kierunki i specjalności studiów

Wydział aktualnie prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach:

 • specjalność Multimedia i komunikacja społeczna
 • Socjologia
 • trzyletnie studia licencjackie
 • specjalność w j. angielskim dla studentów zagranicznych Technology & Society
 • specjalność Socjologia ekonomiczna: rynek, państwo, instytucje specjalność wygaszona
 • specjalność Multimedia i komunikacja społeczna
 • specjalność E-gospodarka
 • specjalność Innowacje i interwencje społeczne
 • dwuletnie studia magisterskie
 • specjalność Nowe media i komunikacja międzykulturowa
 • Kulturoznawstwo
 • trzyletnie studia licencjackie
 • specjalność Kultura nowych mediów w wypadku rocznika rozpoczynającego naukę w roku akademickim 2014/2015 przemianowana na Projektowanie graficzne w kulturze nowych mediów
 • dwuletnie studia magisterskie
 • specjalność Ochrona dóbr kultury i dóbr natury
 • specjalność Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
 • Informatyka społeczna
 • trzyletnie studia licencjackie

Obecnie w ofercie wydziału znajdują się studia podyplomowe:

 • Employer Branding
 • Zarządzanie funduszami Unii Europejskiej
 • Praktyczna psychologia kierowania i negocjacji
 • Marketing internetowy
 • Personal Branding
 • Social Media & Content Marketing
 • Strategiczna komunikacja marki

Wydział prowadzi również studia pedagogiczne:

 • Studium doskonalenia dydaktycznego dla asystentów i doktorantów AGH
 • Studium przygotowania pedagogicznego dla studentów AGH
 • Studia podyplomowe przygotowania pedagogicznego dla absolwentów szkół wyższych


                                     

4. Poczet dziekanów

Funkcję dziekana tego wydziału pełnili:

 • prof. Anna Siwik 2001-2008
 • dr hab. Barbara Gąciarz od 2015
 • prof. Zbigniew Pasek 2008-2012
 • prof. Janusz Mucha 2012-2015
                                     

5. Działalność studencka na wydziale

W ramach wydziału działa obecnie pięć kół naukowych:

 • Filmoznawcze Koło Naukowe
 • ITBerries
 • Koło Naukowe BRAND AGH
 • Koło Naukowe Studentów Socjologii
 • Kulturoznawcze Koło Naukowe

Koło Naukowe Studentów Socjologii

Koło zostało założone w roku 2003 jako Koło Nauk Społecznych AGH. Obecną nazwę przyjęło w 2006 roku w związku z jego rejestracją na uczelni. Opiekunem naukowym Koła jest dr hab. Jacek Gądecki.

Aktualny Zarząd:

 • Skarbnik: Małgorzata Żelazko
 • Sekretarz: Sebastian Medoń
 • Prezes: Karolina Pach
 • Wiceprezes: Lidia Knapek