Poprzednia

ⓘ Etnologia
Etnologia
                                     

ⓘ Etnologia

Etnologia – jedna z dyscyplin, obok etnografii, antropologii kulturowej i społecznej, wchodzących w zakres antropologii – nauki o człowieku i jego kulturze. Terminy te często traktowane są jako synonimiczne określenia tej samej dziedziny badań. "Etnologia” jest terminem używanym przez przedstawicieli europejskiej i kontynentalnej nauki o człowieku i odpowiada niemieckiemu terminowi Völkerkunde. Etnologia klasyfikuje ludy na podstawie cech środowiskowych i kulturowych oraz opisuje poszczególne kultury.

                                     

1. Etnologia w Polsce

Początki polskiej etnologii tkwią w myśli i praktyce działaczy oświecenia z przełomu XVIII i XIX w. Hugo Kołłątaj, Joachim Lelewel postulujących gromadzenie danych o kulturze ludowej jako podstawie rekonstrukcji dziejów narodu. Romantyczna idea głosząca, że w kulturze ludowej tkwią naturalne i bezcenne pierwiastki kultury narodowej, inspirowała zbieranie folkloru i dokumentowanie chłopskich obyczajów Zorian Dołęga-Chodakowski. W połowie XIX wieku wyjątkowo cenne były prace Oskara Kolberga zmierzające do systematycznego etnograficznego opisu większości regionów kraju, a także teoretyczne refleksje Ryszarda Berwińskiego nad kulturą ludową oraz pierwsze uniwersyteckie wykłady z etnologii prowadzone przez Wincentego Pola w Krakowie. Od lat 70. XIX w., wraz z upowszechnieniem idei pozytywizmu, nastąpiła dalsza autonomizacja etnologii. Powstały fachowe czasopisma "Wisła”, "Lud”, kolekcje, muzea i towarzystwa, ukazywały się publikacje, kształtował się regionalny ruch amatorskiego ludoznawstwa; obok wybitnych badaczy terenowych swą obecność zaznaczyli teoretycy kultury Jan Karłowicz, Ludwik Krzywicki. Nadal głównym przedmiotem etnologii była kultura ludowa, zwłaszcza folklor ludności ziem byłej Rzeczypospolitej. Istniało także zainteresowanie kulturą ludów pozaeuropejskich, przede wszystkim u podróżników, emigrantów i zesłańców.

                                     
  • Woda i mydło najlepsze bielidło. W pralni i maglu na Nikiszowcu Dział Etnologii Miasta Muzeum Historii Katowic oddział muzeum, zlokalizowany w Katowicach
  • Etnologia Ngoni plemię afrykańskie z grupy Bantu Sztuka Ngoni Instrument zachodnioafrykański, spokrewniony z Banjo
  • antropolog kulturowa specjalizująca się w antropologii medycznej i etnologii zwłaszcza etnologii Azji Środkowej. W 1972 ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  • antropolog antropologia, archeologia - wówczas prehistoria etnografia, etnologia Wydział Filozoficzno - Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  • Instytut Archeologii Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Struktura Zakład Antropologii Kulturowej Zakład Etnologii Polski i Europy Zakład Badań
  • 1992 1996 do 2020 była też wykładowczynią emerytowaną w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Centrum Europejskim UW. Prowadziła wykłady
  • prowadził badania nad kulturą Oroczonów i Goldów. Od 1916 był profesorem etnologii i etnografii w Wolnej Wszechnicy, w 1919 rozpoczął organizowanie Biblioteki
  • hulanka Buddyjski Nowy Rok. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM Poznań Kalendarz: Rok 2014. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM Poznań
  • lipca 1906 r. w Bołogoje, zm. 17 września 1996 r. w Warszawie - profesor etnologii muzealniczka, jedna z najwybitniejszych badaczek i dydaktyków w tej dziedzinie

Użytkownicy również szukali:

etnologia i antropologia kulturowa, etnologia pwn, etnologia studia, etnologia ug, etnologia uwr,

...
...
...