Poprzednia

ⓘ Bogusław Buszewski
Bogusław Buszewski
                                     

ⓘ Bogusław Buszewski

Bogusław Andrzej Buszewski – polski chemik, profesor chemii środowiska i chemii analitycznej, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.

                                     

1. Życiorys

Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku w 1969 roku. Następnie podjął studia chemiczne na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, które ukończył w roku 1982. Cztery lata później uzyskał tytuł doktora na Słowackim Uniwersytecie Technicznym w Bratysławie za rozprawę pt. Optimization of perkings and columns for HPLC. Na tej samej uczelni, w 1992 roku obronił pracę habilitacyjną zatytułowaną Chemically bonded phases in chromatographic analisys. Preparations, properties and applications. W 1999 roku uzyskał tytuł profesora nauk chemicznych.

Od 1980 Naczelnej Organizacji Technicznej. Był prezesem Societas Humboldtiana Polonorum 2007-2013, Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2010-2015, prezesem Central European Group for Separation Sciences CEGSS 2010-2019 oraz prezesem European Society of Separation Sciences EuSSS. Obecnie jest przewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN od 2016. Stypendium naukowe Fundacji Humboldta odbył na Uniwersytecie w Tübingen 1989-1992, a stypendium na Uniwersytecie w Kent 1992-1994. Od 1994 roku jest kierownikiem Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a od 2010 roku jest kierownikiem Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu.

Jest promotorem 40 rozpraw doktorskich oraz opiekunem 20 rozpraw habilitacyjnych.

Jest autorem lub współautorem ca. 600 publikacji naukowych z listy JCR, które były cytowane przez innych autorów 12 500 razy, indeks Hirscha jego dorobku ma wartość h=50.

W 2019 został członkiem prestiżowej organizacji Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych European Academy of Sciences and Arts, EASA.

Jego specjalnościami są: chemia analityczna, fizykochemia powierzchni i adsorpcja, chemia środowiska, przygotowanie próbek, chromatografia, techniki separacyjne, metabolika, analiza śladowa, spektrometria.

                                     

2. Odznaczenia

 • Brązowy Medal Janusza Sokołowskiego 2016
 • Nagroda Ministerstwa Zdrowia 1993
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej 1999
 • Srebrny Medal Włoskiego Towarzystwa Chemicznego 2010
 • Nominacja w plebiscycie Torunianin Roku Gazety Wyborczej 2008
 • Medal za Zasługi Położone dla Rozwoju Uczelni UMK 2014
 • Honorowy Medal AM w Gdańsku 2007
 • Tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu Św. Cyryla i Metodego w Trnawie Słowacja 2013
 • Medal Jubileuszowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2014
 • Honorowa Odznaka PTChem 2008
 • Medal za Zasługi dla Siedleckiej Uczelni UPH 2014
 • Nagroda Fundacji im. Aleksandra von Humboldta 1991, 1999
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2019
 • Tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 2018
 • Srebrny Medal Wernera Heisenberga AvH 2015
 • Medal upamiętniający 100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej 2015
 • Srebrny Medal Mołdawskiej Akademii Nauk 2011
 • Medal Societatea De Chimie in Republica Moldov 2017
 • Złota Odznaka NOT 2011
 • Medal Bydgoskiego Tow. Naukowego 2009
 • Medal im. W. Kemuli PTChem 2008
 • Medal Wiktora Kemuli 2008
 • Nagroda Ministra Zdrowia 2009
 • Medal Rumuńskiej Akademii Nauk 2011
 • Godność Honorowego Członka Słowackiego Towarzystwa Chemicznego 2011
 • Nagroda Marszałka Woj. Kuj Pom. 2011
 • Tytuł Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 2012
 • Medal University of Pardubice 2017
 • Medal Societas Humboldtiana Polonorum 2016
 • Nagroda Naukowa Premiera RP 2009
 • Medal "Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 2011
 • Medal Prezydenta m. Bydgoszczy 2009
 • Doctor honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej 2018
 • Nagroda Naukowa im. M. Skłodowskiej-Curie Polskiej Akademii Nauk 2014
 • Nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej 1987, 2000, 2001
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2013
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2015
 • Medal Marszałka woj. kujawsko-pomorskiego z okazji 100-lecia niepodległości Polski 2018
 • Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego 2017
 • doctor honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2019
 • Dyplom Ministra Gospodarki 2015
 • Medal Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 2009
 • Medal Societas Humboldtiana Polonorum 2017
                                     

3. Prace badawcze

 • Fermentacja metanowa osadów ściekowych jako metoda otrzymywania biogazu i stabilizacji odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków 2006
 • Modelowanie procesu migracji i sorpcji wybranych ksenobiotyków organicznych w materiale roślinnym z wykorzystaniem specyficznych faz stacjonarnych do chromatografii gazowej 2007
 • Analityka i monitoring chemiczny i biologiczny, jakościowe i ilościowe oznaczanie substancji toksycznych i ksenobiotyków organicznych i nieorganicznych w różnych matrycach. Biomarkery i techniki wczesnego wykrywania chorób nowotworowych. Biokumulacja i specjacja. Analityka: produktów żywnościowych, farmaceutyczna, medyczna-kliniczna, biochemiczna, proteomika i metabolomika z wykorzystaniem najnowszych technik instrumentalnych w warunkach stacjonarnych i terenowych 2008-2019.
 • Opracowanie nowej metody kontroli antydopingowej leków beta-adrenolitycznych z zastosowaniem nowej generacji chiralnych selektorów oraz techniki HPLC-MS/MS 2007
 • Wykorzystanie metod chemometrycznych w badaniach specjacji metali ciężkich w glebach 2002


                                     

4. Publikacje

 • nalysis of exhaled breath from smokers, passive smokers and non-smokers by solidphase microextraction gaś chromatography/mass spectrometry, Biomed. Chromatogr., 2009, 23, 551-556
 • Bioakumulacja wybranych metali ciężkich przez rośliny hodowane na kompostach otrzymywanych na bazie komunalnych osadów ściekowych, Ekologia i technika, 14, 44-49, 2006
 • P. Žuvela, M. Skoczylas, J. J. Liu, T. Bączek, R. Kaliszan, M. W. Wong, B. Buszewski, Column characterization and selection systems in reversed-phase high-performance liquid chromatography, Chem. Rev. 2019 doi: 10.1021/acs.chemrev.8b00246
 • Modelling of Uptake of Xenobiotics in Plants, Critical Reviews in Analytical Chemistry,| 2004, 18
 • The adsorption properties of agricultural and forest soils towards heavy metal ions Ni, Cu, Zn and Cd), Soil and Sediment Contamination vol 20, no 1. 2011, 2011
 • Immobilization of selected heavy metals in sewage sludge by natural zeolites, Bioresouce Technology, 2007
 • Determination of biotin in pharmaceutical preparation by means of HPLC and/or MECK, J. Lig. Chrom. Rei. Technol., 26 2003 195-205
 • New coated SPME fibers for extraction and fast HPLC determination of selected drugs in human blood, J. Pharm. Biomed. Anal. 53, 1022-1027
 • B. Buszewski, S. Noga, Hydrophilic interaction liquid chromatography HILIC – a powerful separation technique, Anal. Bioanal. Chem. 402 2012 231-247
 • Application of Electromigration Techniques in Separation of Microorganisms in Medical Analysis, LC-GC Eur. 189 2005 472 – 481
 • Polyfunctional chemically bonded stationary phase for reversed phase high performance liquid chromatography, Chromatographia, 48 1998 615-622
 • Combination of capillary electrophoresis, PCR and physiological assays in differentiation of clinical strains of Staphylococcus aureus, FEMS Microbiol. Lett, 286, 1-8
 • B. Buszewski, M. Szultka, Past, present and future of soils phase extraction: A review, Critical Rev. in Anal. Chem. 42 2012, 198-213
 • P. Pomastowski, M. Sprynskyy, P. Zuvela, K. Rafińska, M. Milanowski, J.J. Liu, M. Yi, B. Buszewski, Silver-lactoferrin nanocomplexes as a potential antimicrobial agent, J. American Chem. Soc. 138 2016 7899-7909
 • G. Sagandykova, P. Pomastowski, R. Kaliszan, B. Buszewski, Modern Analytica methods for consideration of natura biological activity, Trends in Anal. Chem. 109 2018 198-21
                                     
 • Irena Baranowska, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland Bogusław Buszewski Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland Jan Derco, Slovak University
 • Chemicznej Andrzej Parczewski Chromatografii i Technik Pokrewnych Bogusław Buszewski Elektroanalizy Władysław Kubiak Nauczania Chemii Analitycznej
 • opiniotwórczą. W skład pierwszej Rady weszli: Anna Broniewicz, prof. dr hab. Bogusław Buszewski Elżbieta Dzikowska, dr hab. Jan Iwaniszewski, dr n. med. Marek Jurgowiak
 • Jacek Ścianowski Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki prof. dr hab. Bogusław Buszewski Katedra Technologii Chemicznej dr hab. Urszula Kiełkowska
 • Domasłowski Andrzej Piwoński Piotr Gajdus Janina Mirończuk prof. Bogusław Buszewski dr Bohdan Dowbor Janina Ochojska Irena Matuszkiewicz Elżbieta Olszewska
 • Piotr Biler Renata Bilewicz Piotr Bizoń Tomasz Bulik Jan Burchart Bogusław Buszewski Grzegorz Chałasiński Marek Grad Daniel T. Gryko Krzysztof Edward Haman

Użytkownicy również szukali:

...
...
...