Poprzednia

ⓘ Odznaka „W Służbie Penitencjarnej”
Odznaka W Służbie Penitencjarnej”
                                     

ⓘ Odznaka "W Służbie Penitencjarnej”

Odznaka "W Służbie Penitencjarnej”, do 1983 przyznawana pod nazwą odznaka Wzorowego Funkcjonariusza Służby Więziennej – polskie odznaczenie resortowe przeznaczone dla pracowników Służby Więziennej, nadawane w latach 1959–1997, a następnie zastąpione odznaką "Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

                                     

1. Okres 1960–1972

Odznaka Wzorowego Funkcjonariusza Służby Więziennej została ustanowiona 10 grudnia 1959, a nadana pierwszy raz 22 lipca 1960 i była przyznawana przez Ministra Spraw Wewnętrznych z urzędu lub na wniosek Dyrektora Centralnego Zarządu Więziennictwa. Początkowo była odznaką jednostopniową. Wzór odznaki stanowiło nieforemne koło, na górze którego umieszczony był stylizowany orzeł. Dolną część odznaki otaczał wieniec z liści laurowych, na którym widniał napis "ZA WZOROWĄ SŁUŻBĘ". W wewnętrznej części koła, emaliowanego na czerwono, umieszczony był skrzyżowany miecz i znicz oraz umieszczone litery "SW".

Zasady nadawania

Odznaka była nadawana funkcjonariuszowi lub pracownikowi Służby Więziennej, który w okresie co najmniej pięcioletniej służby wykazał się dodatnimi wynikami w pracy oraz poprawną postawą moralno-polityczną.

                                     

2. Okres 1972–1977

Od 1972 roku wprowadzony zostaje trzystopniowy podział odznaki na: brązową, srebrną i złotą. Wzór odznaki stanowi foremny, od góry otwarty owal, koloru odpowiadającego stopniowi odznaki, z napisem "W SŁUŻBIE PENITENCJARNEJ". W centrum odznaki znajduje się skrzyżowany miecz z pochodnią, otoczony wieńcem laurowym. Górną część stanowi stylizowany orzeł piastowski, a u jego dołu umieszczone są rzymskie cyfry: X na odznace brązowej, XV na odznace srebrnej i XXV na odznace złotej. Część górną i dolną oddziela od siebie listewka w kolorze granatowym i czerwonym.

Zasady nadawania

Odznaka była zaszczytnym wyróżnieniem dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, nadawanym za dobre wyniki w pracy zawodowej oraz długoletnią nieprzerwaną i nienaganną służbę. Odznakę brązową można było otrzymać po dziesięciu, srebrną po piętnastu, a złotą po dwudziestu pięciu latach służby.

                                     

3. Okres 1977–1983

Od 1977 roku odznaka przyjmuje kształt okrągłego medalu o średnicy 32 mm, wykonanego z metalu odpowiadającego kolorem stopniowi odznaczenia. Na awersie od góry podtrzymane zostaje, dotychczas istniejące, oznaczenie minimalnej ilości lat wysługi, potrzebnej do przyznania danego stopnia odznaczenia. W środkowej części odznaczenia umieszczony jest symbol Służby Więziennej, a po okręgu odznaki biegnie napis "W SŁUŻBIE PENITENCJARNEJ". Na rewersie odznaczenia został umieszczony biegnący po okręgu napis "MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI", a w centrum odznaki napis "ZA WZOROWĄ SŁUŻBĘ", pod którym znajduje się dekoracyjny element w kształcie rombu. Odznakę zawieszano na wstążce koloru granatowego o szerokości 32 mm, z dwoma pionowymi paskami koloru białego szerokości 4 mm, dzielącymi wstążkę na 3 równe części. W zastępstwie odznaczenia dopuszczono noszenie na mundurze baretki odpowiedniego wzoru.

                                     

3.1. Okres 1977–1983 Zasady nadawania

Od 1977 roku odznakę przyznawano na tych samych zasadach, co w okresie poprzednim, jednak tylko funkcjonariuszom Służby Więziennej.

                                     

4. Okres 1983-1996

Nazwa odznaka "W Służbie Penitencjarnej” została wprowadzona wraz z reformą ustawy o Służbie Więziennej, która weszła w życie 26 listopada 1983, ale formalne zniesienie poprzednich przepisów dot. odznaki nastąpiło dopiero 29 sierpnia 1986.

                                     

5. Zasady nadawania

Nadanie odznaki "W Służbie Penitencjarnej” można było uzyskać po pięciu latach brązowej, dziesięciu srebrnej i piętnastu złotej latach nieprzerwanej i nienagannej służby.

Kolejna reforma ustawy o Służbie Więziennej ustanowiła nową odznakę "Za zasługi w pracy penitencjarnej”, utrzymując poprzednie odznaczenie w mocy momentu wydania nowych przepisów wykonawczych, które weszły w życie 12 września 1997.