Poprzednia

ⓘ Prawa kobiet
Prawa kobiet
                                     

ⓘ Prawa kobiet

Prawa kobiet – uprawnienia i wolności kobiet oraz dziewcząt w danym społeczeństwie.

W niektórych regionach prawa kobiet są zinstytucjonalizowane i wspierane przez prawo, miejscowe zwyczaje i zachowania, podczas gdy w innych są ignorowane i łamane.

Prawa kobiet różnią się od ogólnie rozumianej kwestii praw człowieka wskazaniem uwarunkowanego historią i tradycją słabszego egzekwowania praw kobiet i dziewcząt niż praw mężczyzn i chłopców.

Kwestie najczęściej wiązane z prawami kobiet zawierają m.in. prawo do: integralności i autonomii cielesnej, do czynnego i biernego prawa wyborczego, do sprawowania funkcji publicznych, do pracy, do sprawiedliwej i równej z mężczyznami płacy, do edukacji, do służby wojskowej, do zawierania umów, do wolności w dziedzinie rodzinnej, rodzicielskiej i religijnej.

                                     

1. Najważniejsze dokumenty międzynarodowe odnoszące się bezpośrednio do praw kobiet

  • Konwencja w sprawie dyskryminacji w zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu 1958
  • Deklaracja o eliminacji przemocy wobec kobiet 1993
  • Konwencja w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw 1962
  • Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet 1979
  • Konwencja w sprawie równego wynagrodzenia 1951
  • Konwencja o obywatelstwie kobiet zamężnych 1957
  • Konwencja o prawach politycznych kobiet 1952