Poprzednia

ⓘ Ziemia (rocznik)
Ziemia (rocznik)
                                     

ⓘ Ziemia (rocznik)

Ziemia – rocznik poświęcony tematyce krajoznawczej. Wydawany w Warszawie oraz Krakowie. Jako organ Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego od 1926 roku a od roku 1950 Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

                                     

1.1. Historia Powstanie czasopisma Ziemia

Inicjatorem powstania pisma był Kazimierz Kulwieć, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Koncesje na jego wydanie uzyskał prywatnie od władz carskich. Zespół redakcyjny w latach 1910–1914 tworzyli: Kazimierz Kulwieć – redaktor, wydawca; Stanisław Thugutt – sekretarz redakcji; Mikołaj Wisznicki – ilustrator, kierownik artystyczny pisma.

                                     

1.2. Historia Ziemia jako organ PTK

Pierwszy numer tygodnika "Ziemia" wydano 1 stycznia 1910 roku. Czasopismo ukazywało się w tej formie do wybuchu I wojny światowej. W dużej mierze była to zasługa państwowego dofinansowania wydawnictwa ze środków Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, z którego korzystano do 1926 roku. Decyzją walnego zebrania członków PTK z 27 lutego 1910 roku podjęto uchwałę o uznaniu "Ziemi" jako organ PTK, faktu tego nie uwzględniono jednak w szacie graficznej czy stopce. Po zakończeniu wojny w 1919 roku wznowiono cykl wydawniczy i systematycznie wydawano do wybuchu kolejnej tym razem II wojny światowej. W 1946 roku wznowiono wydawanie czasopisma i do 1950 roku wydawane ono było jako miesięcznik. "Ziemia" w swym programie nigdy nie była zamknięta jedynie w granicach administracyjnych Królestwa Polskiego. Publikowano artykuły dotyczące np. osobliwości przyrodniczych czy krajoznawcze wiadomości z Finlandii, Szwajcarii. Artykuły szeroko opisywały metodykę krajoznawczą. Celem było gromadzenie danych, zbieranie informacji oraz ich upowszechnianie wśród całego społeczeństwa.

                                     

1.3. Historia Ziemia jako organ PTTK

Po utworzeniu PTTK, w skład którego weszło m.in. PTT i PTK zaprzestano wydawać miesięcznik. Wójcik wiąże ten fakt nie tylko z zamierzeniem tworzenia nowego pisma w powstałej organizacji zwanej w skrócie PTTK, ale także presją polityczną, ukierunkowaną na zrywanie z tradycjami Polski międzywojennej. Wznowienie wydawania pisma przez środowisko warszawskich krajoznawców okazało się niemożliwe mimo licznych prób. Na fali przemian "października 1956" podjęte w Krakowie zabiegi zakończyły się sukcesem "Ziemie" wydawano w latach 1956–1958. W 1965 roku po kilku latach przerwy redakcja przeniesiona została na powrót do Warszawy. W latach 1965–1985 "Ziemia" wydawana była regularnie jako rocznik wyjątkiem były lata 1973–1974, 1975–1976 kiedy ukazały się po 2 numery w roku. Nad wydawnictwem piecze sprawował przewodniczący komitetu redakcyjnego oraz redaktor naczelny. Od 1990 roku dla opracowywanych roczników powoływana jest rada programowa "Ziemi". Roczniki wydawane są bardzo nieregularnie. Przerwy w wydawaniu "Ziemi" wiązały się głównie z przyczynami ekonomicznymi. Pomiędzy 1956 a 2010 rokiem "Ziemia" ukazywała się m.in. jako miesięcznik, rocznik.                                     

2. Cykl wydawniczy "Ziemi"

 • miesięcznik 1920 6 numerów, 1922–1925, 1932–1939, 1946 9 numerów, 1947–1950, 1956–1958
 • 2 numery w roku 1973–1974, 1975–1976, 2000
 • rocznik 1965–1972, 1977–1985, 1990, 1998–1999, 2001–2003, 2006, 2010, 2013
 • tygodnik 1910–1914
 • dwumiesięcznik 1919 3 numery
 • dwutygodnik 1926–1931
                                     

3. Redaktorzy naczelni

 • 1931–1932 Jerzy Remer
 • 1965 Przemysław Burchard, Maria Milska – przewodnicząca komitetu redakcyjnego w latach 1965–1977
 • 1930–1931 Konrad Górski
 • 1949 Stanisław Leszczycki
 • 1978–1985 Janusz Żmudziński, Tadeusz Rycerski, przewodniczący komitetu redakcyjnego
 • 1926–1927 Aleksander Janowski
 • 1975–1976 brak informacji
 • 1966 Marian Sobański
 • 1910–1914 Kazimierz Kulwieć
 • 1947–1948 Franciszek Uhorczak
 • 1928–1930 Regina Danysz-Fleszarowa
 • 1934–1939 Aleksander Patkowski
 • 2003, 2006, 2010, 2013 Franciszek Midura, przewodniczący rady programowej
 • 1949–1950 Marek Arczyński
 • 1956–1958 Przemysław Burchard, Marek Sobolewski – przewodniczący komitetu redakcyjnego do 1958,
 • 1922–1926 Kazimierz Kulwieć
 • 1990, 1998, 1999, 2000 2 numery, 2001, 2002 Janusz Bogdanowski. przewodniczący rady programowej
 • 1919–1920 Edward Maliszewski
 • 1932–1934 Aleksander Janowski
 • 1945–1946 Stanisław Lenartowicz
 • 1967 Bronisław Siadek
 • 1968–1974 Zbigniew Tomkowski
                                     

4. Wydawcy

 • Polskie Towarzystwo Krajoznawcze nr 36–43 z lat 1919–1950
 • Kazimierz Kulwieć 1910–1914 oraz nr 33–35 z roku 1919
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze od 1951 roku
                                     

5. Nagroda "Ziemi"

W 2010 roku minęło 100 lat od pierwszego wydania "Ziemi" miało to miejsce 1 stycznia w 1910 roku w Warszawie. Z tej okazji podczas VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego odbywającego się w Olsztynie wręczono pierwszy raz "Nagrodę Ziemi". Nagroda ma postać dyplomu i oraz grafiki Józefa Jurczyszyna.

Wręczone podczas VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego w Olsztynie 10–12 września 2010

 • Barbara Wachowicz za cudowne literackie wiązanie z polskimi tradycjami i wielkie lekcje powinności wobec Polski.
 • Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej za mądre kształtowanie tożsamości regionalnej oraz wierności tradycjom.
 • Krzysztof Wolfram za otworzenie innych na znaczenie i skarby Zielonych Płuc Polski.
 • Kazimierz Kutz za serdeczne i stałe kształtowanie tożsamości Śląska.
 • Stefan Bratkowski za konsekwencję w zmuszaniu do nowoczesnego myślenia o powinnościach Polaków i popularyzację polskich tradycji nauki, techniki i gospodarowania.
 • Jerzy Jasiuk za stałą inicjatywność w popularyzacji historycznej i współczesnej polskiej myśli technicznej i naukowej.
 • Wojciech Nowakowski za twórcze zakorzenienia w polskim krajobrazie i za ciągłe odkrywanie naszych krajoznawczych skarbów.
 • Rodzina Rydlów za utrwalanie polskiej tradycji literackiej i tysiące mądrych lekcji narodowego dziedzictwa.

Wręczone podczas XVIII Walnego Zjazdu PTTK w Warszawie 14 września 2013

 • Paweł Pierściński za wybitny wkład w kształtowanie polskiej fotografii krajoznawczej.
 • Czesław Skonka za wieloletnią działalność krajoznawczą i walny udział w stworzeniu Muzeum Hymnu Narodowego.
 • Tadeusz Stefański za piękne kształtowanie polskiego przewodnictwa turystycznego.
 • Janina i Twarogowie za udowadnianiem pracą wierności ideom polskiego krajoznawstwa.
 • Alicja Gotowt-Jeziorska za wieloletnią dbałość o stan polskiej przyrody i krajobrazu.
 • Kazimierz Denek za wybitny wkład w kształtowanie wychowawczych funkcji krajoznawstwa.
 • Wanda Skowron za kształtowanie znaczenia pamięci w polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym.
 • Edward Wieczorek za mądre upowszechnianie tradycji Śląska.
 • Lechosław Herz za przepięknie opiewanie Mazowsza i Tatr.
 • Tadeusz Martusewicz za wieloletnią aktywność w sferze ochrony zabytków oraz utworzenie Panteonu PTTK.
 • Tadeusz Sobieszek za wieloletnie twórcze rozwijanie kolekcjonerstwa krajoznawczego.
 • Franciszek Midura za wieloletnią owocną troskę o stan dziedzictwa kulturowego w Polsce.
 • Włodzimierz Łęcki za wieloletnią działalność krajoznawczą i stworzenie Kanonu Krajoznawczego Polski.


                                     
 • nowa nazwa: Oddział PTTK Ziemia Sanocka w Sanoku. 24 września 2001 Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Ziemia Sanocka w Sanoku zostało
 • Sądecczyzna ziemia sądecka kraina historyczna w południowej Małopolsce obejmująca Kotlinę Sądecką, część Pogórza Karpackiego i Beskid Sądecki. Jan
 • rocznik - w j. angielskim Kustodia Ziemi Świętej Studia Orientalia Christiana. Monographiae Studium Biblicum Franciscanum Terra Sancta College Ziemia
 • Nowa Ziemia ros. Новая Земля, Nowaja Ziemla grupa wysp na Oceanie Arktycznym należąca do Rosji obwód archangielski Leży w strefie klimatów okołobiegunowych
 • w: Ziemia Prudnicka Rocznik 2001, s.157 - 161 T. W. Lange, W stronę Polski, albo nieodwzajemnione uczucie hrabiego Oppersdorffa w: Ziemia Prudnicka
 • U. z 1976 r. nr 1, poz. 10 Zygmunt Traczyk: Ziemia Gubińska 1939 - 1949 s. 381. Zygmunt Traczyk: Ziemia gubińska 1939 - 1949 Gubin: Stowarzyszenie Przyjaciół
 • Międzyrzecczyzna ziemia międzyrzecka - mikroregion i kraina historyczna na Południowym Podlasiu obejmująca miasto i gminę Międzyrzec Podlaski oraz gminy
 • publikacji Rocznik Demograficzny Polski GUS 1975 - 1995 Od 1 stycznia 1973 do 14 stycznia 1976 Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312 Zygmunt Traczyk: Ziemia Gubińska
 • Encyklopedia piłkarska Fuji, Rocznik 2000, Wydawnictwo GiA. ISBN 83 - 88232 - 00 - 2 Encyklopedia piłkarska Fuji, Rocznik 2001 2002, Wydawnictwo GiA. ISBN 83 - 88232 - 07 - X

Użytkownicy również szukali:

...
...
...