Poprzednia

ⓘ Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego
Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego
                                     

ⓘ Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego

Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego – nagroda dla artystów przyznawana przez władze samorządowe Torunia, ustanowiona przez Radę Miasta Torunia uchwałą nr 1055/2002 z dnia 11 kwietnia 2002 roku. Przyznaje ją prezydent Torunia.

                                     

1. Adresaci nagrody

Nagroda jest przeznaczona dla artystów, czerpiących inspiracje z różnych dziedzin sztuki. Wyróżnienie to jest przyznawane młodym twórcom za dokonania z poprzedniego sezonu artystycznego. Nagrodę przyznaje się corocznie jednemu podmiotowi artystycznemu.

                                     

2. Proces nagradzania

Podstawą przyznania nagrody jest suwerenny i ostateczny werdykt kapituły. Kandydatów do nagrody przedstawiają i uzasadniają wyłącznie członkowie kapituły. Przedstawiciel Zarządu Miasta Torunia jest uczestnikiem posiedzeń Kapituły z głosem doradczym. Za ważny uważa się werdykt przyjęty bez głosu sprzeciwu przez kapitułę, obradującą przy obecności co najmniej pięciu członków. Obrady kapituły są utajnione do momentu uzgodnienia werdyktu. Uroczyste wręczanie nagrody przez władze miasta odbywa się w Toruniu. Wysokość nagrody jest określana w uchwałach budżetowych Torunia.

                                     

3. Patron

Nagrodę nazwano na cześć Grzegorza Ciechowskiego, ponieważ był muzykiem związanym z miastem Toruń. Ciechowskiego wybrano na patrona nagrody również dlatego, że reprezentował tych artystów, którzy tworzą inteligentną, wielowymiarową sztukę, nie zamykając się w wąskiej jej dziedzinie. Korzystał z takich muz, jak poezja, sztuki plastyczne, film i muzyka – od rockowej, klubowej po tradycyjną muzykę ludową. Ukazuje to Ciechowskiego jako humanistę i wzór na porozumienie międzykulturowe.