Poprzednia

ⓘ Kategoria:Galerie sztuki w Poznaniu
                                               

Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu

Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu – galeria sztuki w Poznaniu, samorządowa instytucja kultury, której organizatorem jest Urząd Miasta Poznania. Organizuje wystawy indywidualne i zbiorowe artystów polskich i zagranicznych oraz wystawy problemowe. Mieści się na Starym Mieście.

                                               

Muzeum Narodowe w Poznaniu (gmach główny)

Muzeum Narodowe w Poznaniu – główny gmach Muzeum Narodowego w Poznaniu, jedna z największych kolekcji malarstwa w Polsce. Mieści się w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 9 na Starym Mieście przy granicy z centrum Poznania. Do 2014 występował pod nazwą Galeria Malarstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego w Poznaniu. Jako część Muzeum Narodowego w Poznaniu jest wpisany do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

                                               

Galeria Fotografii pf

Galeria Fotografii pf – galeria sztuki działająca od 1993 roku w Zamku Cesarskim w Dzielnicy Cesarskiej w Poznaniu. Powstała z inicjatywy fotografa Janusza Nowackiego. Prezentuje fotografię współczesną, jak też organizuje wystawy poświęcone historii fotografii. Jest współorganizatorem Biennale Fotografii w Poznaniu. Początkowo w obszarze zainteresowań galerii była współczesna fotografia światowa, głównie z Europy Środkowej. Od 2004 roku rozszerzyła swój program o wystawy twórców z tzw. szkoły helsińskiej, wystawy historyczne, m.in. fotografii XIX-wiecznej, monograficzne wystawy poświęcone ...

                                               

Galeria Art Stations

Galeria Art Stations – galeria sztuki współczesnej w Poznaniu, założona w 2004 r. przez Grażynę Kulczyk. Realizacją programu galerii zajmowała się Fundacja Art Stations. Galeria znajdowała się w wolnostojącym budynku na dziedzińcu Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu Stary Browar. W 2016 r. galeria została zamknięta decyzją jej założycielki. Ostatnią wystawą w jej programie była Nieczytelność. Konteksty pisma.

                                               

Sylwester Ambroziak

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby w latach 1983-1989 w pracowni prof. Jerzego Jarnuszkiewicza, prof. Stanisława Kulona i prof. Grzegorza Kowalskiego. Rysunek w pracowni prof. Mariana Czapli. Dyplom w pracowni Grzegorza Kowalskiego w 1989 r.

                                               

Zamek Cesarski w Poznaniu

Zamek Cesarski w Poznaniu – najważniejsza budowla Dzielnicy Cesarskiej, powstała dla ostatniego cesarza niemieckiego i króla Prus Wilhelma II. Zamek został zaprojektowany przez Franza Schwechtena, jednak wiele elementów wprowadzono na życzenie Wilhelma II. Cesarz osobiście ustalił szczegółowy plan swojej nowej rezydencji.