Poprzednia

ⓘ Kategoria:Architektura korporacyjna
                                               

Architektura korporacyjna

Architektura korporacyjna – zbiór właściwości danej korporacji, które stanowią o zdolności do realizacji jej misji. Przy tym na potrzeby architektury korporacyjnej – korporacja ang. Enterprise definiowana jest jako organizacja lub zbiór organizacji, posiadających wspólny zestaw celów lub wspólne główne właściwości. Pojęcie to oznacza także formalny opis struktury i funkcji komponentów korporacji, wzajemnych powiązań pomiędzy tymi komponentami oraz pryncypiów i wytycznych zarządzających ich tworzeniem i rozwojem w czasie. Przy czym komponent korporacji definiowany jest jako dowolny element ...

                                               

ArchiMate

ArchiMate – otwarty i niezależny język modelowania architektury korporacyjnej, wspierający opis, analizę i wizualizację w ramach czterech domen architektonicznych zdefiniowanych w ramach architektonicznych TOGAF, w spójny sposób. ArchiMate jest technicznym standardem The Open Group i bazuje na koncepcjach pochodzących ze standardu IEEE 1471. Jest wspierany przez różne narzędzia informatyczne do modelowania architektury korporacyjnej i przedsiębiorstwa konsultingowe. ArchiMate bazuje na dwóch paradygmatach: warstwowości wprowadza on warstwę: biznesową, danych i aplikacji oraz techniczną; us ...

                                               

Enterprise Application Integration

Enterprise Application Integration – działania zmierzające do integracji aplikacji i danych wewnątrz przedsiębiorstwa, umożliwiające współdzielenie danych między wieloma systemami informatycznymi oraz integrację rozproszonych w ramach przedsiębiorstwa procesów biznesowych w jeden spójny zestaw. Pojęcie to jest przeciwstawieniem integracji business-to-business B2B, między oddzielnymi przedsiębiorstwami.

                                               

Enterprise Content Management

Enterprise Content Management – klasa zintegrowanych systemów zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie lub instytucji. Stanowi wynik integracji funkcjonalnej i technologicznej takich rozwiązań jak: systemy integracji aplikacji i wymiany danych, systemy zarządzania procesami oraz obiegiem dokumentów, systemy zarządzania danymi elektronicznymi i treścią stron internetowych. Termin ten obejmuje strategie, metody i narzędzia wykorzystywane w całym cyklu życia danej informacji.

                                               

Interoperacyjność korporacyjna

Interoperacyjność korporacyjna – właściwość przedsiębiorstwa – korporacji, spółki lub innej wielkiej organizacji – do funkcjonalnego powiązania w sposób efektywny i konkurencyjny aktywności, takich jak łańcuchy logistyczne, produkcja itp. Zagadnienia interoperacyjności korporacyjnej mieszczą się w takich obszarach jak systemy informacyjne czy architektura korporacyjna.

                                               

Siatka Zachmana

Siatka Zachmana – szablon i sposób postępowania, który pozwala w sposób formalny i ściśle ustrukturalizowany definiować architekturę systemów korporacyjnych. Używa siatki bazując na sześciu podstawowych pytaniach zadanych pięciu grupom użytkowników aby przedstawić holistyczny obraz przedsiębiorstwa, które jest modelowane. Jest często używana do opisania systemów informatycznych działających w przedsiębiorstwie. Architektura przedsiębiorstwa przedstawiona w siatce Zachmana może stanowić wkład w definiowanie architektury oprogramowania dla systemów w firmie. Silną stroną siatki Zachmana jest ...

                                               

The Open Group

The Open Group – konsorcjum przemysłowe sponsorowane przez IBM, Sun, HP, Hitachi i Fujitsu, tworzące standardy de facto w dziedzinie oprogramowania, zwłaszcza interfejsów API. The Open Group powstała w 1996 r. z połączenia Open Software Foundation i X/Open. Grupa jest najbardziej znana z publikacji Single UNIX Specification, która szybko wypiera starszy standard POSIX. Jest też właścicielem znaku handlowego UNIX. The Open Group dostarcza testy zgodności, certyfikaty i dokumentacje dotyczące Uniksa, a także certyfikuje niektóre standardy, które nie są przez nią zarządzane, jak CORBA, Common ...

                                               

The Open Group Architecture Framework

TOGAF – szkielet dla architektury korporacyjnej, który zapewnia kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania informacyjną architekturą organizacji. Dokumentacja TOGAF składa się z siedmiu części, zawierających: Modele referencyjne, Metodykę zawierającą opis procesu wytwarzania architektury korporacyjnej, Techniki i wskazówki uzupełniające opis metodyki, Opis idei i definicję pojęć, Ramy określające zdolności architektoniczne organizacji. Klasyfikację typów produktów architektonicznych, Opis budowy repozytorium architektonicznego, Architektura jest mode ...