Poprzednia

ⓘ ArchiMate
ArchiMate
                                     

ⓘ ArchiMate

ArchiMate – otwarty i niezależny język modelowania architektury korporacyjnej, wspierający opis, analizę i wizualizację w ramach czterech domen architektonicznych zdefiniowanych w ramach architektonicznych TOGAF, w spójny sposób.

ArchiMate jest technicznym standardem The Open Group i bazuje na koncepcjach pochodzących ze standardu IEEE 1471. Jest wspierany przez różne narzędzia informatyczne do modelowania architektury korporacyjnej i przedsiębiorstwa konsultingowe.

ArchiMate bazuje na dwóch paradygmatach:

  • warstwowości wprowadza on warstwę: biznesową, danych i aplikacji oraz techniczną;
  • usługowości identyfikowane są usługi biznesowe, aplikacyjne i infrastrukturalne.

Podstawową zaletą języka ArchiMate jest możliwość zamodelowania relacji pomiędzy poszczególnymi domenami np. biznesową i aplikacji - nie umożliwia tego w sposób bezpośredni np. notacja UML lub BPMN.

                                     

1. Historia

Pierwsza wersja języka ArchiMate powstawała w latach 2002-2004, w ramach projektu badawczego prowadzonego przez Telematica Instituut. Oszacowano, że zajęło to około 35 roboczolat i kosztowało 4 miliony euro. Rozwój tego języka był sfinansowany przez rząd holenderski Dutch Tax and Customs Administration i partnerów biznesowych takich jak ABN AMRO i ABP Pension Fund.Po zakończeniu projektu powołano Fundację ArchiMate, zaś w 2008 prawa własności intelektualnej i sterowanie rozwojem ArchiMate przetransferowano na rzecz The Open Group. Obecnie rozwój języka jest nadzorowany przez Forum ArchiMate, działające w ramach The Open Group. W 2009 The Open Group opublikował dokument "ArchiMate® 1.0. Technical standard", zaś w styczniu 2012 r. na konferencji w San Francisco miała miejsce premiera drugiej wersji tego języka. Jej głównym celem było lepsze wsparcie TOGAF. W roku 2013 przygotowano wersję 2.1 języka przy czym wprowadzone zmiany miały jedynie charakter porządkujący - tj. objęły mniej niż 5% specyfikacji.

Przygotowano polskie, nieoficjalne, tłumaczenie kluczowych koncepcji występujących w ramach języka ArchiMate oraz plakat promujący wykorzystanie tego języka.