Poprzednia

ⓘ Herby Stare (zlikwidowana stacja kolejowa)
Herby Stare (zlikwidowana stacja kolejowa)
                                     

ⓘ Herby Stare (zlikwidowana stacja kolejowa)

Herby Stare – zlikwidowana stacja kolejowa w Herbach, w województwie śląskim, w Polsce.

Pomysł budowy stacji w Herbach powstał wkrótce po wybudowaniu Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej z Warszawy do Sosnowca. Akcjonariat Kolei Prawego Brzegu Odry, budującej połączenie Wrocławia z Katowicami, chciał przez połączenie tych dwóch linii skrócić drogę transportu towarów przewożonych przez granicę prusko-rosyjską. W 1854 roku pomysł poparł cesarz Mikołaj I Romanow, ale realizację linii Częstochowa-Herby zablokowali właściciele linii wiedeńskiej, którzy obawiali się spadku dochodów.

Do pomysłu próbowano bezskutecznie wrócić w roku 1867. 1 stycznia 1892 roku oddano natomiast linię łączącą Lubliniec z Herbami Pruskimi, którą w październiku 1894 roku przedłużono do Fosowskiego, co dało połączenie z Opolem. W 1900 roku powstało towarzystwo budujące kolej częstochowsko-herbską, ale z powodu problemów w porozumieniu z władzami DŻWW zdecydowano o budowie wąskotorowej linii kolejowej, niemającej połączenia z linią wiedeńską. Budowę zrealizowano ostatecznie w latach 1901-1903.

Herby Stare zostały ulokowane na dawnej linii wąskotorowej częstochowsko-herbskiej jako końcowy przystanek tej linii i działały wówczas pod nazwą Herby Ruskie. Po drugiej stronie granicy znajdowała się stacja Herby Pruskie na linii normalnotorowej do Lublińca. Obie stacje dzieli odległość 1 km.

Połączenie z Herbami Pruskimi zbudowano w 1905 roku, gdy do niemieckiej stacji przedłużono linię wąskotorową, a do rosyjskiej normalnotorową. W 1911 roku linia po rosyjskiej stronie granicy została przekuta na szerokotorową z powodu budowy Kolei Herbsko-Kieleckiej, a w czasie okupacji Kongresówki Niemcy przekuli ją ponownie, tym razem na rozstaw normalny.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości stacja otrzymała początkowo nazwę Herby Polskie, zmienioną w 1930 roku na Herby Stare, podczas gdy Herby Pruskie przemianowano na Herby Granica, a następnie na Herby Śląskie. W 1940 roku niemiecki okupant wyłączył z eksploatacji Herby Stare i przeniósł tę nazwę na Herby Śląskie, co może obecnie prowadzić do pomyłek przy identyfikacji obu stacji. Ten stan rzeczy utrzymał się do dziś.

Obecnie stacja jest wyłączona całkowicie z eksploatacji, nie zatrzymują się na niej jakiekolwiek pociągi, a budynek dworcowy zaadaptowano na inne cele. Kilometr dalej w stronę zachodnią znajduje się stacja Herby Stare, gdzie zatrzymują się pociągi REGIO Przewozów Regionalnych oraz pociągi osobowe spółki Koleje Śląskie.

Budynek dawnego dworca pełni obecnie funkcje mieszkalne, wokół niego znajduje się mocno zaniedbany park, który urządzono wkrótce po wybudowaniu stacji.

Użytkownicy również szukali:

herby nowe baza kolejowa, herby nowe semaforek,

...
...
...